www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks karny skarbowy

Get Adobe Flash player

KATEGORIA: Kodeks karny skarbowy Kanał RSS
WYNIKÓW: 27
redakcja   |   13 stycznia 2012
Kodeks karny skarbowy ? ustawa z dnia 10 września
Kodeks karny skarbowy ? ustawa z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) ? obejmuje prawo karne-skarbowe (sprawy o wykroczenia i przestępstwa skarbowe); jest to pierwsza tego typu kodyfikacja w...
prawnik   |   12 stycznia 2012
KODEKS KARNY SKARBOWY - SPIS TREŚCI
Kodeks karny skarbowy ? ustawa z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.), jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 2 Zaniechanie ukarania sprawcy
Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 3 Przestępstwa skarbowe
Art. 20. § 1. Do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, 20, 21 § 2 i 3, art. 22-24, 27 § 1,...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 4 Wykroczenia skarbowe
Art. 46. Do wykroczeń skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń, z zastrzeżeniem art. 186 § 5 niniejszego kodeksu. Art. 47. § 1. Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 5 Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Art. 53. § 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym...
Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,podlega karze grzywny do 720...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres