www.prawnik-online.eu   »   Tag: sąd
TAG: sąd
WYNIKÓW: 138
redaktor   |   10 listopada 2012
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - wzór
W świetle art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez...
redaktor   |   27 października 2012
Interpelacja nr 7704 w sprawie zajęcia komorniczego konta bankowego na które wpływają alimenty
Poniżej znajdą Państwo odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7704 z 2012 r. w sprawie zajęcia komorniczego konta bankowego, na które wpływają alimenty na...
redaktor   |   26 października 2012
Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej - wzór
Na podstawie art. 235 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność...
redaktor   |   22 października 2012
Przesłuchanie świadka przez sąd w miejscu zamieszkania - czy jest możliwe?
Na podstawie art. 263 Kodeksu postępowania cywilnego świadek, który nie może się stawić na wezwanie sądu z powodu swojej choroby lub niepełnosprawności albo innej nie dającej się pokonać przeszkody (np. podeszły wiek,...
redaktor   |   07 października 2012
Z dniem 1 stycznia 2013 r. zostanie  zlikwidowanych 79 sądów rejonowych
Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych.
redaktor   |   22 września 2012
Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu w sprawie karnej - wzór
Instytucję obrońcy z urzędu w sprawie karnej regulują przepisy art. 78 - 89 Kodeksu postępowania karnego. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie dla niego obrońcy z urzędu,...
redaktor   |   21 września 2012
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - wzór
Na podstawie art.117 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest niezależne od tego, czy sąd zwolnił stronę od ponoszenia kosztów sądowych lub strona korzysta ze zwolnienia z mocy prawa.
redaktor   |   07 lipca 2012
Sprawa rozwodowa - przesłuchanie stron
Postępowanie rozwodowe reguluje art. 425 - 446 Kodeksu postępowania cywilnego. W każdej sprawie o rozwód sąd na podstawie art. 432 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres