www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie : Wydawanie decyzji administracyjnych ? stosowanie przepisów K.p.a.

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 20 sierpnia 2015 Szkolenie : Wydawanie decyzji administracyjnych ? stosowanie przepisów K.p.a.

Program szkolenia:

 I. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego:

       1.  postępowania regulowane przepisami k.p.a.,

       2.  postępowania wyłączone spod regulacji kodeksowej,

       3.  postępowania administracyjne szczególne.

II. Wszczęcie postępowania administracyjnego:

 1. wszczęcie postępowania z urzędu,

 2. wszczęcie postępowania na wniosek stron,y

 3. drogi wnoszenia podań przez strony postępowania administracyjnego,

 4. wymogi formalne wniosków o wszczęcie postępowania,

 5. wnioski wnoszone drogą elektroniczną,

 6. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego,

 7. odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego,

 8. pozostawienie podania strony bez rozpoznania,

 9. przestrzeganie (określanie) właściwości organu,

 10. przekazanie podania według właściwości.

III. Strona postępowania administracyjnego i jej pełnomocnik:

       1.  pojęcie strony (kryterium interesu prawnego),

       2.  wszczęcie postępowania przez podmiot nie będący stroną w sprawie,

       3.  prawo do ustanowienia pełnomocnika,

       4.  wymagania formalne pełnomocnictwa,

       5.  członek najbliższej rodziny bądź domownik strony jako pełnomocnik,

       6.  postępowanie w przypadku wątpliwości co do oryginalności pełnomocnictwa,

       7.  uprawnienia i obowiązki pełnomocnika,

       8.  obowiązki organu wobec strony i jej pełnomocnika i skutki procesowe ich zaniechania.

IV. Doręczenia:

1.  zasada oficjalności,

2.  obowiązki organów administracji publicznej i konsekwencje ich uchybienia,

3.  doręczenia właściwe – do rąk adresata,

4.  domniemania prawne gwarantujące skuteczność doręczeń,

      A) doręczenia zastępcze

           - doręczenia pod nieobecność adresata,

           - doręczenia przez awizo.

      B) doręczenia konkludentne

           - zmiana adresu adresata,

           - odmowa pokwitowania,

           - odmowa odbioru pisma,

5.  problematyka doręczeń w przypadku wielości pełnomocników,

6.  doręczanie stronie zamieszkałej (mającej siedzibę) lub przebywającej zagranic,

7.  doręczanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

8.  doręczanie dokumentów w formie dokumentu elektronicznego.

V. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym (realizacja zasady prawdy obiektywnej):

1.  zasada prawdy obiektywnej po nowelizacji k.p.a. z 3 XII 2010 r. i skutki jej naruszenia,

2.  obowiązki organu administracji publicznej w ustalaniu stanu faktycznego sprawy,

3.  fakty notoryjne, domniemania prawne i faktyczne w postępowaniu wyjaśniającym,

4.  dokumenty urzędowe i prywatne,

5.  zwiększona moc dowodowa dokumentów urzędowych,

6.  moc dowodowa dokumentów zagranicznych,

7.  dokumenty elektroniczne,

8.  zaświadczenie a oświadczenie strony,

9.  przesłuchanie świadka, wyjaśnienia strony,

10.  korzystanie z rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne,

11.  wymiana informacji z innym podmiotem publicznym,

12.  przesłanki przeprowadzenia rozprawy administracyjnej,

13.  rozpatrywanie wniosków dowodowych.

VI. Urzędowo poświadczone odpisy dokumentów lub wyciąg z dokumentów:

        1.  oryginał dokumentu a poświadczony odpis dokumentu,

        2.  organy uprawnione do poświadczania odpisów dokumentów lub sporządzania wyciągów z dokumentów,

        3.  podmioty uprawnione do poświadczania odpisów dokumentu,

        4.  przedstawianie przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych.

VII. Problematyka udostępniania akt postępowania:

1.  zasada jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego,

2.  dostęp do akt administracyjnych a dostęp do informacji publicznej,

3.  osoby uprawnione do żądania udostępnienia akt postępowania,

4.  miejsce udostępniania akt oraz podmiot sporządzający odpisy i kopie,

5.  przypadki i formy odmowy udostępnienia akt postępowania,

6.  uwierzytelnianie odpisów i kopii,

7.  udostępnianie pism w formie dokumentu elektronicznego.

VIII. Decyzja administracyjna i jej elementy:

1.  składniki obligatoryjne decyzji,

2.  prawidłowe wskazywanie podstawy prawnej decyzji,

3.  uzasadnienie faktyczne,

4.  uzasadnienie prawne,

5.  podpis własnoręczny i podpis elektroniczny,

6.  składniki fakultatywne decyzji (rygor natychmiastowej wykonalności, termin, warunek, zlecenia i inne przewidziane przepisami szczególnymi),

       7.  decyzja administracyjna w formie dokumentu elektronicznego,

       8.  skutki doręczenia decyzji,

       9.  wykonalność decyzji.

Prowadzący

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552, 27 PLN brutto).

Termin i miejsce:

7.10.2015 (środa)

godz: 10:00-16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a

Więcej informacji na: http://szkolenia-eureka.pl/wydawanie-decyzji-administracyjnych-stosowanie-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenia K.p.a. Centrum szkolenia EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
Centrum Szkoleń EUreka to firma, którą tworzy zespół młodych i kreatywnych specjalistów. Nasz profesjonalizm poparty jest doświadczeniem zdobytym w korporacjach zajmujących się organizacją szkoleń. Jesteśmy firmą nowoczesną, oferującą wysoki standard świadczonych usług. Praca jest naszą pasją, a odpowiedzialność oraz indywidualne podejście do każdego klienta podstawą działania. Centrum Szkoleń EUreka prowadzi działalność szkoleniową. Organizujemy szkolenia otwarte, zamknięte, warsztaty, kursy oraz konferencje. Dodatkowym zakresem funkcjonowania firmy jest doradztwo. Oferujemy Państwu indywidualne konsultacje z wybitnymi ekspertami z wielu dziedzin. Centrum Szkoleń EUreka zajmuje się również organizacją wyjazdów motywacyjnych. Połączenie szkolenia z aktywnością ma na celu podniesienie poziomu motywacji pracowników oraz wzmocnienia więzi łączących ich z firmą. Szkolenia organizowane przez Centrum Szkoleń EUreka prowadzone są przez wybitnych sędziów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników ministerstw i urzędów centralnych, menedżerów i psychologów. Podzielą się oni z Państwem wiedzą teoretyczną, a przede wszystkim doświadczeniem, które to zapewnią Państwu poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności. Centrum Szkoleń EUreka pragnie stać się partnerem w drodze do sukcesów naszych Klientów poprzez organizację szkoleń z następujących bloków tematycznych: Administracja Budownictwo Finanse/Windykacja Fundusze Unijne Cło/Akcyza Ochrona środowiska Prawo Prawo pracy/Kadry/Płace Przemysł Rachunkowość/Podatki Służba Zdrowia Szkolenia miękkie Zamówienia publiczne
PORADY: 67    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres