www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Asystent prokuratora - kim jest i czym się zajmuje

redaktor 18 sierpnia 2011 Asystent prokuratora - kim jest i czym się zajmuje

Asystenci prokuratorów są zatrudnieni w Prokuraturze Krajowej oraz w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Kto  może być asystentem prokuratora

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

  1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

  2)  jest nieskazitelnego charakteru;

  3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

  4)  ukończył 24 lata;

  5)  ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Nabór w drodze konkursu

 Nabór kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzany jest w drodze konkursu. Wymagania dla kandydatów określone  zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2007 r., nr 235, poz. 1728 ).

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1)   etap pierwszy obejmuje wstępną selekcję zgłoszeń kandydatów;

  2)   etap drugi to sprawdzenie znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury (test 60 minutowy) oraz umiejętności praktycznego korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości;

3)   etap trzeci stanowi  rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora po­dawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie do­stępnym w siedzibie prokuratury.

Zakres czynności

Asystent w prokuraturze apelacyjnej, okręgowej lub rejonowej  zajmuje się bieżącym  nadzorem nad dochodzeniem, czyli :

a) zapoznaje się z aktami sprawy;

b) sprawdza terminowość nadsyłania przez Policję lub inne uprawnione organy akt dochodzenia;

c) kontroluje terminowość  sporządzania opinii przez biegłych;

d) sporządza projekty odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy;

e) gromadzi orzecznictwo i literaturę  przydatną  do prowadzenia postępowania przygotowawczego;

f) wypełnia karty statystyczne;

g) sporządza projekty  decyzji kończących postępowanie przygotowawcze;

i) wykonuje czynności zlecane mu przez prokuratora.

Ponadto na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora, asystent przeprowadza w toku postępowania przygotowawczego przesłuchanie świadka, zatrzymanie jego rzeczy, przeszukanie, oględziny oraz eksperyment.

Wynagrodzenie  jest zróżnicowane

Wynagrodzenie asystenta prokuratora zależy od szczebla zatrudniającej go prokuratury.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów (Dz.U. z 2009 r., nr 97, poz. 813)  ustalone jest ono  w następującej wysokości:

1) Prokuratura Krajowa  i prokuratura  apelacyjna - 3.361 - 3.824 zł

2) prokuratura okręgowa - 3.013 - 3.356 zł;

3) prokuratura rejonowa - 2.675 - 3.008 zł.

Gdzie  należy szukać przepisów

Regulacje dotyczące asystentów prokuratorów  zawiera:

1)      art. 100a - 100c Ustawy  z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 7, poz. 39 z późn. zm.);

2)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów ( Dz. U. z 2010 r., nr 49, poz. 293 );

3)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2007 r., nr 235, poz. 1728 );

4)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów ( Dz.U. z 2009 r., nr 97, poz. 813 );

5)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ( Dz. U z 2008 r., nr 23, poz. 141 ).

Stan prawny na 18 sierpnia 2011 roku

 

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prokuratura zawody prawnicze asystent prokuratora
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1