www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Cofnięcie pozwu - wzór z omówieniem

redaktor 12 maja 2013 Cofnięcie pozwu - wzór z omówieniem

Powód może cofnąć zarówno cały pozew jak również jego część.

Pismo o cofnięciu pozwu  powinno w swojej treści zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • nazwę i adres sądu,
 • sygnaturę akt,
 • oznaczenie stron: powód- pozwany,
 • tytuł : Cofnięcie pozwu,
 • żądanie powoda,
 • uzasadnienie,
 • podpis powoda.

Powód może żądać wycofania pozwu i przykładowo wnosić o odwołanie rozprawy, która została już wyznaczona,  o zawiadomieniu o tym pozwanego oraz o umorzeniu postępowania.

Sytuacje wycofania pozwu najczęściej można spotkać w przypadku cofnięcia pozwu o rozwód.

Zobacz:

Wycofanie pozwu o rozwód - wzór z omówieniem.

Pracownik (powód) może cofnąć pozew skierowany do sądu pracy. Tak może być w sytuacji, gdy  wnosi o przywrócenie do pracy. W uzasadnieniu  pracownik podaje, że po przeanalizowaniu przez niego stanu faktycznego odwołanie się od wypowiedzenia nie ma umocowania prawnego.

Sprawdż także:

Cofnięcie pozwu w sądzie pracy - wzór

Bez zgody pozwanego

Zgodnie z dyspozycją  zawartą w art. 203 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) powództwo może zostać cofnięte bez zgody pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli  z cofnięciem pozwu  połączone jest zrzeczenie się roszczenia  - aż do wydania wyroku.

Ważne!

Należy pamiętać, że sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa (art. 203 par. 4 K.p.c.). W takim przypadku postępowanie będzie biegło dalej a wniosek o cofnięciu pozwu nie wywoła skutków prawnych.

Kwestia zwrotu opłat sądowych

W razie cofnięcia pozwu przed wysłaniem odpisu pisma  stronie pozwanej, sąd z urzędu zwraca powodowi całą uiszczona opłatę. W przypadku wycofania pozwu przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwraca powodowi połowę  dokonanej opłaty sądowej ( art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.b i pkt 3  lit.a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594).

Jaki skutek?

Skutkiem wycofania pozwu będzie postanowienie  sądu o umorzeniu postępowania ( art. 355 par. 1 K.p.c.). Sąd wydając niniejsze postanowienie  bada:

1)  kiedy nastąpiło cofnięcie pozwu,

2)  czy do jego skuteczności była potrzebna zgoda pozwanego,

3)  czy  podane przez powoda uzasadnienie  wycofania pozwu nie jest sprzeczne z prawem  ani z zasadami współżycia społecznego i nie zamierza do obejścia prawa  ( art. 203 par. 4 K.p.c, art. 469 K.p.c.).

Podstawa prawna:

- art. 203, art. 355 par. 1, art. art. 469 Kodeksu postępowania cywilnego

- art. 79 ust. 1 pkt 1 lit.b i pkt 3  lit.a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594)

Stan prawny na 12 maja 2012 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd pracy pozew sąd cofnięcie pozwu
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1