www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Czas pracy   »   Czy czas dojazdu i powrotu z delegacji jest czasem pracy? - odpowiedż na interpelację nr 12162

redaktor 07 lutego 2013 Czy czas dojazdu i powrotu z delegacji jest czasem pracy? - odpowiedż na interpelację nr 12162

Regulacja prawna

Tematyka podróży służbowej uregulowana została w  art.  77[5] Kodeksu pracy  oraz wydanych na jego podstawie dwóch rozporządzeniach:

1) Rozporządzeniu  Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia  19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości  oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej  jednostce sfery budżetowej  z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1990 ze zm.),

2) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 grudnia 2002 r.  w sprawie wysokości oraz warunków ustalania  należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu  w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  z tytułu podróży służbowej  poza granicami kraju ( Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Sprawdż:

Delegacje 2013 - będą wyższe diety za delegacje służbowe

W świetle art. 128 par. 1  Kodeksu pracy  czasem pracy jest czas, w którym  pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy będzie  zatem  praca wykonywana podczas delegacji służbowej w miejscu oddelegowania pracownika.

Zapytanie poselskie

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostało skierowane następujące zapytanie:  "Czy dostrzega celowość przyjęcia pewnych regulacji, które określiłyby zasady zaliczania czasu pracy spędzonego w podróży służbowej do czasu pracy, zwłaszcza iż od dawna wskazuje się na taką potrzebę?".

Stanowisko Ministerstwa

Odpowiedzi na interpelację udzielił  podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra Radosław Mleczko Została ona ogłoszona w dniu 24-01-2013  na  32 posiedzeniu Sejmu.

Zdaniem Ministerstwa "(...) przy rozliczaniu czasu pracy w podróży służbowej obowiązuje zasada, że dojazdu do miejsca wykonania zadania wynikającego z podróży służbowej oraz powrotu nie wlicza się do czasu pracy, z wyjątkiem przypadków gdy podczas przejazdu pracownik wykonuje pracę (np. kierowca lub konwojent). Do czasu pracy wlicza się jednakże godziny podróży służbowej, które przypadają w czasie normalnych godzin pracy zatrudnionego, wynikających z rozkładu czasu pracy w miejscu stałej pracy. Odbywanie podróży służbowej poza rozkładowym czasem pracy nie rodzi obowiązku wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto do czasu pracy wlicza się faktyczny czas wykonywania zadania (czynności) będącego celem podróży służbowej."

Podsekretarz stanu  Radosław Mleczko powołuje  się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r. (I PRN 30/79, OSNC z 1979 r. Nr 10, poz. 202), zgodnie z  którym w czasie podróży służbowej czas przejazdu pracownika do miejsca delegowania i z powrotem nie jest z reguły czasem pracy i dlatego za taki czas nie przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie.

Wspomina także o wyroku z dnia 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04, OSNP z 2006 r. Nr 5-6, poz. 76), w którym Sąd Najwyższy uważa, że czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 K.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone).

Ministerstwo uważa, że  nie  zachodzi "(...) potrzeba regulowania tej problematyki w przepisach Kodeksu pracy", ponieważ "(...) podróż służbowa obejmuje różne stany faktyczne i byłoby bardzo trudne przyjęcie ogólnego i uniwersalnego unormowania dotyczącego wliczania czasu podróży służbowej do czasu pracy. Przyjęcie natomiast, że czas podróży służbowej ma być uznany w całości za czas pracy byłoby dla pracodawców ekonomicznie zbyt uciążliwe, zwłaszcza że pracownik podczas podróży nie wykonuje świadczenia oraz obowiązków związanych z przedmiotem jego zatrudnienia".

Sprawdż również:

Czy w trakcie delegacji należą się nadgodziny ?

Żródło: Sejm RP - www.sejm.gov.pl

Stan prawny na 7 lutego 2013 roku


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: czas pracy podróż służbowa MPiPS interpelacje
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres