www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie   »   Czy minimalne wynagrodzenie za pracę dla wszystkich pracowników będzie zawsze jednakowe?

wanda50plus 06 stycznia 2011 Czy minimalne wynagrodzenie za pracę dla wszystkich pracowników będzie zawsze jednakowe?

Wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

W artykule 8 ust. 1 Ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Dz.U. z  2002 r. nr 200, poz. 1679, zm.:Ustawa   z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 157 poz.1314 (dalej:  ustawa)  czytamy: „Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy”. 

Potwierdza  to linia  orzecznicza Sądu Najwyższego.  W wyroku z dnia  z dnia 10 stycznia 2007 r. , III UK 123/06 Sąd Najwyższy uznał: ”Pojęcie ,,kwoty minimalnego wynagrodzenia" za pracę stanowiącej przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity  tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest - w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - równoznaczne z "wysokością minimalnego wynagrodzenia" określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) (...)”.

Komu pracodawca może zapłacić mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie ?

Minimalne wynagrodzenie za pracę  w 2011 roku nie  dla wszystkich pracowników musi  wynosić  1,386 zł  brutto. Tak może być w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracownika w pierwszym roku jego pracy. Powyższe wynika z art. 6 ust. 2 ustawy Prawodawca podaje w  nim, że wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie  jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ( zatrudnienie na cały etat ).  Do okresu, rocznego wlicza się wtedy wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 6 ust. 3 ustawy). 
W wyroku z dnia 10 stycznia 2005 r., sygn. akt K 31/03 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie obowiązującej płacy minimalnej dla młodych pracowników o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest zgodne z art. 2 i 32 ust. 1 Konstytucji  (pobierz wyrok) Sentencja tego wyroku została opublikowana w Dz.U. z dnia 18 stycznia 2005 r. nr 11, poz. 87 .

W 2011 roku minimalne wynagrodzenie dla pracowników w pierwszym roku  pracy  może wynosić 80% kwoty  obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. Młody pracownik podejmujący swoją pierwszą pracę  w roku 2011, nie może zarobić mniej niż 1.108,80 zł (80% z 1.386 zł)   -   http://www.wskazniki.pl

Ważne!

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych ( np. umowa  zlecenia, umowa o dzieło ) mogą uzyskiwać wynagrodzenie mniejsze od minimalnego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ do umów cywilnoprawnych nie stosuje się uregulowań płacowych zawartych w przepisach prawa pracy.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz.U.  z 2010 r.. nr 194, poz. 1288);
2) art. 6 ust. 2 i 3, art.   8 ust. 1  Ustawy   z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Dz.U. z  2002 r. nr  200, poz.  1679, zm.:Ustawa   z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 157 poz.1314);
3) wyrok  Trybunału Konstytucyjnego  z dnia  5 stycznia  2005 r. , sygn. akt  K 31/03 (Dz.U.  z  2005 r. nr  11, poz. 87 );
4) wyrok SN z dnia z dnia 10 stycznia 2007 r. , III UK 123/06
Stan prawny na 4 stycznia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wynagrodzenie wynagrodzenie za pracę
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres