www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzula zgody - dobrowolna czy przymusowa ?

wanda50plus 23 marca 2015 Klauzula zgody - dobrowolna czy przymusowa ?

Umieszczenie klauzuli zgody

Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach podanych przez przedsiębiorcę nie powinny znajdować się jako postanowienia zawarte w regulaminie jego sklepu internetowego. Zgoda taka powinna być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) przy zakładaniu konta lub w czasie składania zamówienia. Co istotne, nie może być ogólnikowa. Akceptacja regulaminu sklepu internetowego nie jest tożsama ze zgodą na przetwarzanie  danych osobowych klienta sklepu. Taki zapis stanowi klauzulę niedozwoloną.

Przykład:

Numer wpisu 5398, data wpisu 25 pażdziernika 2013 r., branża: handel elektroniczny

"Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do  XXX  sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz przetwarzanie przez sklep oraz  XXX sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r."  (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 lipca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 8336/12).

Zobacz więcej klauzul:

Klauzule niedozwolone: Ochrona danych osobowych

Oddzielne klauzule zgody

Przedsiębiorca nie może zamieszczać w treści umowy sprzedaży zawieranej z konsumentem połączonej jednej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania umowy oraz w innych celach np. przesyłania Newslettera lub udostępniania danych osobowych innym podmiotom.

Konsument musi mieć możliwość wyboru celu w jakim przetwarzane będą jego dane osobowe. Nie może jednoczęśnie udzielać przedsiębiorcy zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w różnych celach

Każda z klauzul zgody musi  być  sformułowana oddzielnie oraz wskazywać właściwy cel.

Przykłady:

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez XXX.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. , poz.1182)

4. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych przez XXX podmiotom trzecim

Regulacja prawna

W świetle art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014  r., poz. 1182 ) przetwarzanie danych osobowych  jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Zgoda taka musi być jednoznaczna  oraz konieczna do realizacji zawieranej umowy (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Pogląd Naczelnego Sadu Administracyjnego

Kwestia rozdzielenia klauzul zgód  była przedmiotem zainteresowania Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie (NSA). W wyroku NSA z dnia  19 listopada 2001 r., sygn. akt:  II 2748/00 czytamy:

„(...) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach innych niż realizacja warunków umownych, nie może znajdować się jako jedno z postanowień umownych. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, reklamowych, informacyjnych oraz przyszłych wynikających z działalności operatora lub osoby trzecie, działające z jego upoważnienia i na jego rzecz, a także zgoda na przesyłanie materiałów promocyjnych i reklamowych innych podmiotów i udostępnianie danych innym osobom trzecim musi być odrębnym oświadczeniem woli, z treści którego wynikałaby zgoda na przetwarzanie w tym właśnie celu.

Niedopuszczalne jest (...) pozostawienie w "formularzu zgłoszeniowym" (internetowym) zapisu, iż jego wypełnienie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych. Także i w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie odrębnej klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych w tych właśnie w celach, stosownie do art. 23 ust. l pkt l ustawy. Celem przetwarzania danych w "formularzu zgłoszeniowym"jest realizacja zgłoszenia (...).  Dla przetwarzania danych w innych celach konieczna jest odrębna zgoda abonentów”.

Z Tezy wyroku NSA  z dnia 4 kwietnia 2003 r. sygn. akt: II SA 2135/02 wynika: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczeniem woli o innej treści. Oznacza to, że wyrażający zgodę musi mieć w momencie jej zawarcia świadomość tego, co kryje się pod tym pojęciem”.

W wyroku  z dnia  31 stycznia 2012 r., sygn. akt: I OSK 1317/11 NSA  wyraził następujący pogląd:  „(...) Formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych powinna stanowić odrębne oświadczenie osoby, której dane dotyczą, zaś z jej treści powinno w sposób niebudzący wątpliwości wynikać w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane. Wyrażający zgodę musi mieć pełną świadomość tego na co się godzi”.

Klauzule niedozwolone

W Rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów  znajdują się niedozwolone postanowienia umowne.

1. Numer wpisu: 880, data wpisu: 20 września 2006 r., branża: system argentyński

„Równocześnie Uczestnik gremium wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych innym instytucjom. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak są niezbędne do zawarcia umowy” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 lipca 2006 r., sygn. akt: XVII AmC 9/06).

2. Numer wpisu: 953, data wpisu: 17 listopada 2006 r., branża: system argentyński

„Podpis pod warunkami ogólnymi umowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych AICE oraz na przekazywanie innym podmiotom, w tym firmom ubezpieczeniowym w usprawiedliwionych celach wynikających z umowy, a także na zamieszczanie w prasie wyników asygnacji (nazwisko, imię, miejscowość)” ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 sierpnia 2005 r., sygn. akt : XVII AmC 60/04).

Sprawdż:

Subskrypcja newslettera za zgodą czy bez zgody klienta sklepu internetowego

Podstawa prawna: 

- art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 3  Ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014  r., poz. 1182 )

Stan prawny na 23 marca 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: przetwarzanie danych osobowych dane osobowe ochrona danych osobowych nawigacja konsumencka e-mail marketing
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres