www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Kto może być pełnomocnikiem strony w sprawie o alimenty

redaktor 16 grudnia 2012 Kto może być pełnomocnikiem strony w sprawie o alimenty

Adwokat, radca prawny, osoby najbliższe

Na podstawie art. 87 par. 1. Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem w sprawie o alimenty  może być adwokat lub radca prawny, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

.... lub przedstawiciel instytucji pomocowej

W sprawach o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem strony może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. Powyższe wynika z art. 87 par. 3 K.p.c. w powiązaniu z art. 3 pkt 6 pkt a Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. , nr 34, poz. 198 ze zm.).

Sprawdż:

DZIAŁ V. PEŁNOMOCNICY PROCESOWI

Minister Sprawiedliwości  w Rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określania wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli ( Dz.U. z 2000 r., nr 100, poz. 1080 z póżn. zm.) określił  wykaz tych organizacji .

Z par. 1 rozporządzenia organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne, są:

1) organizacje, do których zadań statutowych należy udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,

2) organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,

3) organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów,

4) organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane,

5) organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym osobom,

6) związki zawodowe.

Pełnomocnictwo

W sądzie strona może występować razem z pełnomocnikiem. Konieczne będzie pisemne udzielenie pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy.

Pełnomocnictwo powinno określać:

a)  miejscowość i datę  sporządzenia pełnomocnictwa;

b)  tytuł pisma : Pełnomocnictwo do reprezentacji;

c) imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres  osoby, która udziela pełnomocnictwa;

d)  imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres  pełnomocnika;

e)  zakres pełnomocnictwa do działania przed sądem ( można podać sygnaturę akt spawy, o ile jest już znana);

f)  podpis dającego pełnomocnictwo.

Zobacz:

Pełnomocnictwo do reprezentacji strony w sprawie o podwyższenie alimentów - wzór
Wzór pełnomocnictwa sądowego

Podstawa prawna:

- art. 87 par. 1 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego 

Stan prawny na 16 grudnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pełnomocnictwo postępowanie sądowe alimenty poradnik alimentacyjny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres