www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Reklamacja   »   Nowe prawo 2017 : Odpowiedź na reklamację konsumenta

wanda50plus 30 stycznia 2017 Nowe prawo 2017 : Odpowiedź na reklamację konsumenta

Zobacz:

Nowy obowiązek informacyjny przedsiębiorcy w zakresie ADR

Termin z ustawy konsumenckiej

Obowiązująca od 10 stycznia  2017 r. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016.1823) wprowadziła w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)  30 – dniowy termin odpowiedzi na reklamację konsumenta.

Ustawodawca podaje w nim, że jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, wówczas uważa się, że uznał reklamację.

Co istotne, termin 30 dni dotyczy m.in. reklamacji usług świadczonych przez przedsiębiorcę.

Klauzula niedozwolona

Numer wpisu: 4959, data wpisu: 18 czerwca 2013 r., branża: Sprzedaż konsumencka

„Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie" - wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 stycznia 2013 r., sprawa o sygn. XVII AmC 5928/11.

Termin z Kodeksu cywilnego

Do reklamacji z tytułu rękojmi w dalszym ciągu właściwy jest art. 561 [5] Kodeksu cywilnego. Z jego treści wynika, że  jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Zobacz:

Reklamacja towaru z tytułu rękojmi - na czym polega

Termin liczony w dniach kalendarzowych

Termin 30 dni oraz 14 dni należy liczyć zawsze w dniach kalendarzowych, a nigdy nie w dniach roboczych.

W Decyzji nr RBG - 32/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK) Delegatura w Bydgoszczy uznał za abuzywne stosowanie w regulaminie jednej z księgarń internetowych postanowienia umownego o treści: „Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego PRODUKTU przez SPRZEDAWCE z zastrzeżeniem ust. 9.”  

Zdaniem Prezesa UOKiK „Nie jest dopuszczalne, aby przedsiębiorca wydłużał w jakikolwiek sposób powyższy termin, również w zakresie sposobu jego obliczania. Ustawodawca nie przewidział, aby termin na zajęcie stanowiska wynosił 14 dni roboczych, lecz 14 kalendarzowych zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami. Należy zauważyć, iż przekroczenie powyższego terminu niesie za sobą skutek w postaci uznania roszczeń konsumenta, tak wiec przedsiębiorca - wydłużając powyższy termin - działa na szkodę konsumenta, jednocześnie ograniczając swoja odpowiedzialność zanskutki przekroczenia powyższego terminu.”

Objaśnienie

[1] http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/37FB140FA4EFB4A8C1257EC6007B9BBB?editDocument&act=Decyzja – dostęp 30 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna:

- art. 7a Ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014. 827)

- art. 561 [5] Kodeksu cywilnego

Stan prawny na 30 stycznia 2017 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: konsument reklamacja regulamin sklepu internetowego prawo 2017
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres