www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci   »   Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy jest możliwe ?

redaktor 20 września 2015 Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy jest możliwe ?

W niektórych przypadkach sąd może weryfikować władzę rodzicielską.

Zobaczmy przepisy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) nie  definiuje pojęcia „władza rodzicielska”. Z pomocą przychodzi  orzecznictwo Sądu Najwyższego. Z Uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75 wynika, że władza rodzicielska to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem dziecka. Obejmuje ona całokształt spraw dziecka, pieczę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie go oraz nadawanie zasadniczego kierunku wychowaniu dziecka.

W świetle art. 96 par. 1 KRO rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Każde z rodziców dziecka jest bowiem z mocy ustawy obowiązane i uprawnione do wykonywania władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z art. 111 par. 1 KRO jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.

Co ważne, sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, a drugiemu z nich pozostawić pełnię władzy rodzicielskiej.

Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej  zdefiniował  Sąd Najwyższy w Postanowieniu  z dnia 3 czerwca 2000 r.,  II CKN 960/00  Jest nią „taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo - co najmniej - że układ ten będzie istniał przez czas długi”.

Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej zachodzi wtedy, gdy jedno z rodziców przewlekle choruje i przebywa w leczniczym zakładzie zamkniętym,  przebywa za granicą na pobyt stały i w ogóle nie interesuje  się dzieckiem, odbywa długoletnia karę pozbawienia wolności, porzuciło  dziecko.

Katalog ten uzupełnia :

1)  wyrok Sądu Najwyższego (SN) z dnia 3 kwietnia 2000 r., I CKN 564/98. W jego uzasadnieniu czytamy: (...) Roztrząsanie pochodzenia dziecka w kilka lat po urodzeniu, połączone z agresją wobec niego i matki stanowi poważne nadużycie władzy rodzicielskiej uzasadniające najsurowsze rozstrzygnięcie pozbawiające rodzica tej władzy.”

2) Postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2000 r., I CKN 1072/99 : „Uznane przez sąd orzekający za realne zagrożenie dobra dziecka wywołane przez rodzica, może uzasadniać pozbawienie go władzy rodzicielskiej bez stosowania środków przewidzianych w art. 109 § 2 k.r.o.” . Chodzi w tym przypadku o utrzymywanie przez uczestnika postępowania „niemoralnego związku z żoną i jej córką, zaniku poczucia wstydu”.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

W literaturze prawniczej podniesiono : „nadużywanie władzy rodzicielskiej polega na: karceniu cielesnym dziecka, nierzadko przybierającym postać znęcania się fizycznego i psychicznego, wykorzystywaniu dziecka dla celów nierządnych, wychowywaniu dziecka w atmosferze wrogości, pogardy do drugiego rodzica, rozpijaniu małoletniego, skłanianiu dziecka do żebrania”.  [1]

Nadużyciem władzy rodzicielskiej jest także bezprawne uprowadzenie dziecka. Potwierdza to Postanowienie SN z dnia 14 października 1970 r., III CRN 181/70 . Czytamy w nim: „Pozbawienie przez ojca kilkoletniego dziecka naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej opieki matki oraz możliwości wychowywania się wspólnie z małoletnim rodzeństwem i zatrzymanie go na stałe - wbrew woli matki - w obcym kraju zawiera elementy nadużycia władzy rodzicielskiej, które uzasadniają pozbawienie go tej władzy”.

Rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków  względem dziecka

Rodzice zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka jeżeli :

-  uchylają się od płacenia na nie  zasądzonych alimentów,

- nadużywaja alkoholu,

- zażywają narkotyki,

- prowadzą rozwiązły tryb życia,

- dopuszczają się przestępstw.

W Postanowieniu z dnia 12 stycznia 2000 r., III CKN 834/99 Sąd Najwyższy wskazał, że „Nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczego procederu oraz uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka stanowią dostateczną przyczynę pozbawienia władzy rodzicielskiej (art. 111 § 1 KRO)” .

Zobacz:

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza zwolnienie z alimentów ?

Sprawdż także:

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - kiedy i na czym polega?

Objaśnienie:

[1] Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz, Warszawa 2010, str. 632

Podstawa prawna:

- art. 111 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stan prawny na 20 września 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dobro dziecka władza rodzicielska pozbawienie władzy rodzicielskiej
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres