www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

redakcja 17 kwietnia 2012 Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wałbrzych, 14 października 2008 r.

Do Sądu Rejonowego
Wydział V Pracy
w Wałbrzychu

Powód: Jan Malwa zam. w Wałbrzychu, ul. Poselska 32 m. 19
Pozwany: Edward Kruczkowski zam. w Wałbrzychu, ul. Polna 33 a

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100)

POZEW o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 4 500,00 zł, tytułem odszkodowania, za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z odsetkami ustawowymi od dnia 1 grudnia br. do dnia zapłaty,

 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm prawem przepisanych,

 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone,

 4. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadków:
  a) Annę Misiowską, zam. w Wałbrzychu, ul. Krucza 14a,
  b) Jana Łukasika, zam. w Wałbrzychu, ul. Obronna 40 m. 4.

 

UZASADNIENIE

Powód był zatrudniony u pozwanego, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, zawartej 21 maja 2001 r. w Wałbrzychu, na stanowisku dyspozytora zajezdni autobusów.

Dowód: - umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 21 maja 2001 r.

Pomiędzy powodem a pozwanym istnieje od pewnego czasu konflikt, jaki powstał na tle różnic poglądów, ujawnionych w trakcie prywatnych spotkań poza miejscem pracy.

Dowód:

- przesłuchanie świadków: Anny Misiowskiej i Jana Łukasika,

- przesłuchanie stron

W dniu 8 września br. pozwany wręczył powodowi pisemne oświadczenie, iż z dniem 9 września kończy współpracę z powodem.

Pozwany pozostał głuchy na pytania o podanie przyczyn złożonego oświadczenia dokonanego – zdaniem powoda – z naruszeniem przepisów prawa pracy. Oświadczył on jedynie, iż postawa powoda nie pozwala mu na kontynuowanie z nim współpracy.

Dowód:

- przesłuchanie świadków Anny Misiowskiej i Jana Łukasika,

- przesłuchanie stron.

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę dokonało się z naruszeniem przepisów prawa pracy.

Nie zaistniały warunki uzasadniające dokonanie rozwiązania stosunku pracy. Ponadto pozwany nie podał przyczyny rozwiązania stosunku pracy, a także nie pouczył w sposób prawidłowy powoda o przysługujących mu środkach prawnych.

Stosunki pomiędzy stronami na długo przed oświadczeniem pozwanego o rozwiązaniu umowy były złe, uzasadnia to stwierdzenie, że przywrócenie powoda do pracy byłoby niecelowe, czego zresztą się on nie domaga.

Powód dochodzi zatem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w wysokości 4 500,00 zł, co stanowi równowartość wynagrodzenia, jakie uzyskałby w okresie wypowiedzenia, tj. trzech miesięcy, powód był bowiem zatrudniony u pozwanego, na czas nieokreślony przez okres dłuższy niż 3 lata.

W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

Jan Malwa

Załączniki:

 1. umowa o pracę z dnia 21 maja 2001 r.,

 2. dwa odpisy pozwu i załączników

Objaśnienia

Pozew może wnieść pracownik. Pozew może wnieść również inspektor pracy lub właściwa organizacja społeczna. Pozew wnosi się w celu uzyskania odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli umowę zawarto na czas określony / czas wykonania umowy o pracę – odszkodowanie przysługuje za okres przez jaki umowa miała jeszcze trwać – ale nie dłużej jak przez 3 miesiące. Pozew należy wnieść do sądu pracy – sądu rejonowego właściwego dla pozwanego albo przed sąd, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana lub przed sąd miejsca zakładu pracy. Pozew należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadamiającego o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. W razie uchybienia terminowi – można domagać się jego przywrócenia, składając wniosek o jego przywrócenie w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny jego uchybienia. Pozew może być wniesiony również ustnie do protokołu we właściwym sądzie. W pozwie należy wykazać na czyją rzecz, kiedy, gdzie i w jakich warunkach praca była wykonywana, a także okoliczności, w jakich nastąpiło zakończenie współpracy. Pozew jest wolny od opłat.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd pracy odszkodowanie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia rozwiązanie umowy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres