www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Pozostałe   »   Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa osoby uznanej za zmarłą - omówienie

redaktor 01 maja 2012 Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa osoby uznanej za zmarłą - omówienieW sytuacji, gdy po uznaniu jednego z małżonków za zmarłego drugi małżonek zawarł nowy związek małżeński, związek ten nie może być unieważniony, jeżeli małżonek uznany za zmarłego odnajdzie  się.

Wniesienie powództwa

Uprawnionym do wniesienia pozwu o ustalenie nieistnienia małżeństwa osoby uznanej za zmarłą jest jeden z małżonków (art. 425 K.p.c). Jednakże interes prawny powinien mieć  w tym przypadku małżonek  uznany wcześniej za zmarłego, poniewaz z chwilą zawarcia ponownego malżeństwa przez drugiego z małżonków jego małżeństwo  przestało istnieć (art. 189  K.p.c.).

Z art. 449 K.p.c. w sprawach o ustalenie  nieistnienia małżeństwa  odpis pozwu  doręcza się zawsze prokuratorowi  oraz zawiadamia się go o terminach rozprawy.

Zobacz:

DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
DZIAŁ IV USTANIE MAŁŻEŃSTWA.
Rozdział 3. Inne sprawy

Do jakiego sądu

Pozew o należy złożyć w  trzech egzemplarzach wraz z załącznikami w  Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny (art. 17  pkt 1 K.p.c.) Będzie to sąd w którego okręgu małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, jeżeli choć jedno z nich  w okręgu tym stale przebywa. W przypadku braku tej podstawy właściwym jest wtedy sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda ( art. 41 K.p.c.).

Pozew może zostać złożony osobiście w biurze podawczym właściwego sądu albo za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Co należy podać w pozwie

W pozwie  należy  podać:

a) miejscowość i datę;

b)  nazwę i adres sądu ;

c)  imiona, nazwiska i adresy stron (powód - pozwany);

d)  tytuł pozwu: Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa osoby uznanej za zmarłą;

e)  żądanie strony wnoszącej pozew;

f)  uzasadnienie pozwu;

g)  załączniki (np. zupełny odpis aktu małżeństwa, orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego).

Strona składająca pozew podpisuje go własnoręcznie  i czytelnie na oryginale oraz kopiach.

Opłata od  wniesienia pozwu

Opłata od wniesienia pozwu jest stała i wynosi 200 zł.(art. 27 pkt 1 Ustawy z dnia 28  lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r.,  nr 90, poz. 594). Można  ją uiścić poprzez naklejenie na pozew znaków sądowych o niniejszym nominale (nie wolno ich przekreślać) lub dokonać opłaty w kasie sądu albo na  jego rachunek bankowy ze wskazaniem jakiej sprawy dotyczy opłata.

W przypadku, gdy  strona  nie jest w stanie ponieść całości lub części kosztów sądowych, wówczas  należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie od tychże kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym. Urzędowy wzór oświadczenia można otrzymać  w biurze podawczym sądu lub pobrać go bezpłatnie  ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zobaczmy fragment pozwu

……….2012 -….-……

Sąd Okręgowy

Wydział  Cywilny

ul………………..

00-000…………..

 
                
 Powód:
……………………….(imię, nazwisko, adres)

Pozwana:
 ……………………..(imię, nazwisko, adres)

Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa osoby uznanej za zmarłą

Wnoszę o ustalenie nieistnienia małżeństwa zawartego  przez  powoda ………………..  z pozwaną …………………………….. w dniu …………. roku przed kierownikiem Urzędu Stanu  Cywilnego  w ………… nr aktu  małżeństwa  ………................

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński  dnia   ………..roku przed kierownikiem  Urzędu Stanu  Cywilnego  w ……………….

Dowód: odpis zupełny aktu małżeństwa nr ……………..

.......................................................................................................................

Podstawa prawna:

  • art. 13 par. 1, art. 55 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • art. 41, 189, art. 449 Kodeksu postepowania cywilnego
  • art. 27 pkt 1 Ustawy z dnia  28 lipca 2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz.  594)

Stan prawny na 1 maja 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: małżeństwo uznanie za zmarłego ustalenie nieistnienia małżeństwa osoby uznanej za zmarlą
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres