www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie   »   Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie - co wtedy?

redaktor 28 listopada 2011 Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie - co wtedy?Obowiązek pracodawcy

Zgodnie z art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) pracodawca jest obowiązany  terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia po terminie jest naruszeniem obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Potwierdził to Sad Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06, OSNP 2007/15-16/219 (obowiązujacy): ”Pracodawca nie wypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art. 55 § 1(1) kp). Naruszenie to następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia (art. 85 § 1 kp) i od dowiedzenia się przez pracownika o tej okoliczności należy liczyć termin jednego miesiąca określony w art. 55 § 2 w związku z art. 52 § 2 kp”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał:

„Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 par.1 k.p.). Oznacza to, że naruszenie przez pracodawcę obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę, polegające na wypłacie tego wynagrodzenia w niepełnej wysokości (bez określonego składnika, bez uwzględnienia wzrostu) następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia. Termin 1 miesiąca wynikający z art. 52 par 2 k.p. powinien być więc liczony od dowiedzenia się przez pracownika o tej okoliczności (niewypłaceniu pełnego wynagrodzenia), a więc praktycznie od daty płatności wynagrodzenia za pracę”.

Decyzja osobista pracownika

Pracownik sam decyduje o tym, czy niniejsze  naruszenie  obowiązku pracodawcy ma  charakter „ciężki ”czy jest tylko działaniem jednorazowym. Jeżeli tak, wówczas n podstawie  art. 55 par.1[1] K.p. może on rozwiązać swoją umowę o pracę bez wypowiedzenia. W piśmie do pracodawcy rozwiązującym stosunek pracy musi on uzasadnić swoją decyzję (art.55 par. 2 K.p.).

Kroki prawne

Pracownik może o braku wynagrodzenia  powiadomić  inspekcję pracy lub wnieść pozew do sądu pracy (art. 242 K.p.).Pracownik może dochodzić na drodze sądowej  należności wynikających ze stosunku pracy tj. m.in. wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia za pracę porze nocnej wraz z odsetkami. Co istotne, roszczenia  z umowy o pracę upływem 3 lat ulegają przedawnieniu (art.291 par. 1 K.p.). Nie przedawniają się one z „urzędu” tylko po podniesieniu zarzutu przedawnienia przez  pracodawcę.

Odsetki ustawowe

Pracodawca, który opóżnia wypłatę wynagrodzenia musi liczyć się z żądaniem  wypłaty odsetek ustawowych. Liczone są one od dnia wypłaty (art.481 par.1 K.c w związku z art.300 K.p).

W Uchwałe Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 2002 r., III PZP 18/2002 czytamy: „Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Z Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2008 r., nr 220, poz. 1434) od dnia 15 grudnia 2008 r. do nadal odsetki ustawowe  wynoszą 13% w stosunku  rocznym.

Kara dla pracodawcy

Na podstawie art. 282  par.1 pkt 1 K.p. - pracodawca, który  nie wypłaca w ustalonym terminie  wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia  przysługującego pracownikowi albo obniża jego wysokość podlega karze grzywny  od 1.000 do 30.000 zł.

Podstawa prawna:

- art.55 par.1[1] K.p.;
- art. 94 pkt 5 K.p.;
- art. 242 K.p.;
- art.282  par. 1 pkt 1 K.p.;
- art.291 par.1 K.p.;
- wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06, (OSNP 2007/15-16/219);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2008 r., nr 220, poz.1434)

Stan prawny na 28 listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wynagrodzenie za pracę terminy odsetki
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres