www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Wydarzenia   »   Premier Beata Szydło przedstawiła program działań nowego rządu

redaktor 19 listopada 2015 Premier Beata Szydło przedstawiła program działań nowego rządu

Beata Szydło została desygnowana przez prezydenta na prezesa Rady Ministrów 13 listopada 2015 r. Trzy dni później, 16 listopada 2015 r., Andrzej Duda powołał nowy rząd pod jej kierownictwem.

Zobacz:

Zaprzysiężenie rządu Beaty Szydło

– Program rządu da się streścić w jednym zdaniu: po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój. Chodzi o to, żeby jak największa liczba Polaków mogła korzystać z jego owoców – rozpoczęła premier Beata Szydło.

- Dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej rzeczą nadrzędną jest bezpieczeństwo Polek i Polaków - podkreśliła prezes Rady Ministrów Beata Szydło, rozpoczynając prezentację exposé swojego gabinetu przed Sejmem.  Szefowa rządu zauważyła, że jej wystąpienie programowe na forum Izby przypada w szczególnym czasie - gdy we Francji dokonano zamachu terrorystycznego, a świat, w którym żyjemy jest coraz agresywniej atakowany. Premier zapowiedziała solidarną współpracę  z państwami Europy w walce z terroryzmem.

W przedstawionym exposé Beata Szydło zaznaczyła, że jej rząd chce służyć wszystkim „małym sprawom” Polaków. - Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu, a przede wszystkim słuchanie obywateli. To są zasady, którymi będziemy się kierować - przekonywała.  Jak tłumaczyła, program jej rządu to „rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój”. - Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju - podkreśliła szefowa rządu.

Wśród priorytetów Rady Ministrów na pierwsze 100 dni premier Szydło wymieniła: program 500 zł na dziecko, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia oraz podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł.

- Odrzucamy tezę, że w sprawach odnoszących się do interesów społeczeństwa nic nie da się zrobić. Da się! - zaznaczyła Beata Szydło. Jak powiedziała, jej rząd zawiera dziś z Polakami kontrakt na 4 lata, a przesłaniem nowego gabinetu jest zmiana jakości rządzenia. - Będziemy rozmawiać z Polakami, będziemy słuchać - zapewniała.

W swoim programowym wystąpieniu premier Szydło podkreśliła m.in. konieczność wprowadzenia rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu. - Polska potrzebuje przedsiębiorczości młodych, wykształconych Polaków - powiedziała. Według szefowej Rady Ministrów wszystkie przeszkody ograniczające przedsiębiorczość można przełamać. - Będziemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. Obniżymy podatek CIT do 15 proc. - zapowiedziała.

Premier mówiła także o lepszym wykorzystaniu potencjału intelektualnego Polaków. - Chcemy, by nauka współpracowała z biznesem. Powołamy specjalne forum przedsiębiorczości działające przy rządzie - zadeklarowała prezes Rady Ministrów.

Exposé premier Szydło było również poświęcone zasobom, dzięki którym Polska może się rozwijać. W tym kontekście zwróciła uwagę m.in. na tzw. projekt biliona złotych na rozwój, będący symbolem wielkiego przedsięwzięcia. - Udział inwestycji w PKB wynosi 20 proc. Musimy zwiększyć poziom inwestycji. To droga do przyspieszenia rozwoju - tłumaczyła. Według szefowej rządu konieczne jest też wzmocnienie efektywności wykorzystania środków europejskich. Premier powiedziała też, że uruchomiony kapitał ma być kierowany w stronę reindustrializacji Polski oraz rozbudowy polskiego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Beata Szydło podkreślała znaczenie polityki prorodzinnej państwa. Jak tłumaczyła, rodzina oraz sprawiedliwość najlepiej opisują politykę społeczną nowego rządu. Oprócz zapowiedzi podniesienia płacy minimalnej (12 zł) według szefowej rządu wsparcie dla rodzin ma obejmować też m.in. program budowy tanich mieszkań i rozbudowę sieci przedszkoli. - Naszym celem jest, aby były one bezpłatne - zapowiedziała premier. - Nasz rząd będzie wspierał polskie rodziny, stąd zmiana nazwy na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - wyjaśniła.

Działania na rzecz poprawy sytuacji w służbie zdrowia to kolejny z priorytetów rządu Beaty Szydło.  - Należy wrócić do programu prof. Zbigniewa Religi - służba zdrowia ma służyć pacjentom - przekonywała premier. Zwróciła uwagę na konieczność przebudowy systemu. Beata Szydło tłumaczyła, że nowy rząd nie jest przeciwny istnieniu prywatnych ośrodków zdrowia, ale ta sfera powinna zostać oddzielona od publicznej służby zdrowia. Zdaniem premier Szydło potrzebny jest powrót do finansowania budżetowego wraz z właściwymi dla niego rygorami, a także utworzenie państwowej służby ratownictwa medycznego. Premier zapowiedziała też realizację programu gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

- Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji - powiedziała premier Szydło odnosząc się do roli, jaką mają do spełnienia media publiczne. Jak zaznaczyła, muszą one dysponować środkami, które pozwolą im na rzetelne wypełnianie ich misji. Szefowa rządu stwierdziła, że władza polityczna z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu na media. - Szanujemy i będziemy szanować te zasady - zapewniła.

W exposé premier Szydło poświęciła też uwagę sprawom wsi. Zapowiedziała, że już w trakcie pierwszych stu dni urzędowania rząd zajmie się projektem ubezpieczeń rolniczych oraz ochroną polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem. - Polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza – powiedziała premier. Premier Szydło zwróciła też uwagę na konieczność zatrzymania, a następnie odwrócenia procesu znoszenia w mniejszych miejscowościach obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, biblioteki, domy kultury, placówki pocztowe i komisariaty Policji oraz likwidacji połączeń komunikacyjnych.

W exposé zostały też omówione sprawy oświaty i szkolnictwa wyższego. Wśród zadań do zrealizowania premier wymieniła umożliwienie rodzicom podejmowania decyzji, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku lat sześciu czy rok później oraz stopniowy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Zapowiedziała m.in. powrót do klasycznego kanonu lektur. - Polska szkoła ma uczyć i wychowywać, a polscy nauczyciele mają mieć godne warunki, aby kształcić młode pokolenia Polaków - stwierdziła premier. Wspomniała też o konieczności odbudowy polskiego szkolnictwa zawodowego. Zapowiedziała też m.in. podjęcie starań, by naukowcy mieli godne warunki - zarówno w wymiarze materialnym jak i organizacyjnym - wypełniania swojej misji, na której państwo opiera podstawy swojego rozwoju.

Polityka oświatowa i kulturalna, jak podkreśliła premier Beata Szydło, powinna służyć wzmocnieniu postaw patriotycznych.  Musi ona szeroko korzystać z możliwości, jakie daje sfera kultury dla odbudowy i budowy polskiej pamięci, nadawania jej wartości, pokazywania bogactwa narodowego dorobku.

W exposé premier poruszyła też sprawy ustrojowe, dotyczące m.in. wymiaru sprawiedliwości i procesu legislacyjnego. Zapowiedziała też zmiany w sposobie kierowania polityką gospodarczą – jego centralnym mechanizmem ma być Ministerstwo Rozwoju, które ma zapewnić realizację wielkiego planu inwestycyjnego.

Spośród zamierzeń infrastrukturalnych Beata Szydło wymieniła m.in.: program budownictwa mieszkaniowego, budowę autostrad, dróg szybkiego ruchu i modernizację kolei. Premier Szydło zapowiedziała też powołanie Ministerstwa Energetyki, które w pierwszej kolejności zajmie się rozwiązaniem problemów polskiego górnictwa.

- Polska pod naszymi rządami będzie zachowywała się podmiotowo - będziemy się przeciwstawiać podziałom Europy - powiedziała szefowa rządu odnosząc się do polityki zagranicznej. Beata Szydło stwierdziła też, że sprawa uchodźców uświadamia nam, że trzeba jasno postawić kwestię solidarności. Premier powiedziała również, że Polska będzie zabiegać o właściwe traktowanie Polonii. - Polska będzie chronić Polaków mieszkających za granicą - dodała.

Zwracając się do Sejmu o wyrażenie wotum zaufania jej rządowi poprosiła o merytoryczną współpracę dla dobra Polaków. – Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną – zaapelowała.

Pełny tekst exposé premier Beaty Szydło znajduje się pod adresem: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D1F55C1257F01004844EA/%24File/01_d_ksiazka.pdf.

Żródło: Sejm RP - www.sejm.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: gospodarka premier expose rząd
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres