www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie : Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w KPA

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 19 maja 2015 Szkolenie : Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w KPA

Zmiany, o których mowa dotyczą: adresu elektronicznego i warunków prowadzenia korespondencji z uczestnikiem postępowania w formie elektronicznej, doręczenia elektronicznego, w tym przyjęcie fikcji doręczenia elektronicznego (tu nawiązanie też do terminów), pełnomocnictwa elektronicznego, dostępu do akt w formie elektronicznej i sporządzania kopii i wyciągów w tej formie oraz elektronicznego wydawania zaświadczeń (pierwszeństwo).

Program szkolenia:

1. Praktyka urzędnicza stosowania regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w praktyce organów stosujących prawo administracyjne).

2. Organy i ich właściwość.

3. Wyłączenie organu i jego pracowników.

4. Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego ( nowa forma pełnomocnictwa procesowego), wyłączenia od obowiązku ustanawiania pełnomocnika do doręczeń w kraju w wypadku wskazania elektronicznego dresu do doręczeń.

5. Ustawa cyfryzacyjna i jej regulacja – jej znaczenie dla organów administracji, stron i uczestników postępowań administracyjnych. Zakres zmian dokonanych ustawą z 10 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

6. Zasady wszczynania i załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych w życie 11 maja 2014 r ( nowe zasady doręczeń na elektroniczny adres wskazany przez stronę postępowania, fikcja doręczenia elektronicznego, nowe elementy wniosku wszczynającego postępowanie, możliwości wzywania na adres elektroniczny wskazany przez stronę we wniosku) .

7. Metryczka sprawy administracyjnej

8.Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego termin.

9. Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie ( adnotacja w formie dokumentu elektronicznego, możliwość procedowania strony w systemie teleinformatycznym organu, elektroniczny dostęp do akt postepowania, elektroniczne kopie i wyciągi z akt postępowań).

10. Postępowanie administracyjne-przebieg, przeszkody w prowadzeniu postępowania, zawieszenie postępowania administracyjnego.

11. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie:

a) decyzja wydana z zachowaniem formy tradycyjnej- wymogi ważności aktu prawnego,

b) decyzja wydawana w postaci dokumentu elektronicznego jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych).

12. Postanowienie wydawane w formie tradycyjnej oraz dokumentu elektronicznego jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych).

13. Zasady wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym ( nowa regulacja art. 220 KPA).

14. Pojęcie e-PUAP i jego znaczenie dla przeprowadzenia postępowania elektronicznego

 • zasady funkcjonowania e-PUAP. Obowiązki organów z tym związane,
 • pojęcie podpisu elektronicznego i jego rodzaje. Profil zaufany e-PUAP,
 • zastosowanie platformy e-PUAP  w postępowaniu administracyjnym,
 • katalog usług świadczonych przez podmioty publiczne,
 • słownik podmiotów publicznych
 • przykładowe zakładanie profilu zaufanego na platformie - PUAP,
 • informacje o zamiarze wprowadzenie innych poza e-PUAPem platform elektronicznej komunikacji z stronami postępowań ( e-PODATKI, GESUT i inne),
 • zmiany w zakresie obowiązków organów w zakresie organizacji e-PUAP po nowelizacji z 10 stycznia 2014 r.

15. Zwykłe środki zaskarżenia :

 • odwołanie,
 • zażalenie,
 • samokontrola organu.

16. Nadzwyczajne sposoby wzruszenia aktów decyzyjnych organu :

 • wznowienie postępowania,
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności aktu,
 • wygaśnięcie.

17. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (wzory skarg, wzory wniosków, wzory odpowiedzi na skargi wydawane w ramach KPA).

18. Koszty postępowania, zasady naliczania i egzekwowania kosztów postępowania administracyjnego.

19. Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach postępowania administracyjnego - cel oraz przedmiot postępowania sądowo-administracyjnego, obowiązki organu II instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, uprawnienia Skarżącego(wzory skarg i odpowiedzi na skargi, warsztaty formułowania odpowiedzi na skargi).

Prowadzący

Małgorzata Czartoryska

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN+23% VAT (552,27 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji na: http://szkolenia-eureka.pl/instytucje-procesowego-prawa-administracyjnego-na-gruncie-uregulowan-zawartych-w-kodeksie-postepowania-administracyjnego-stan-prawy-na-dzien-11-05-2014-r-warsztaty

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo administracyjne szkolenia Centrum szkoleń EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres