www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Wniosek o zabezpieczenie roszczeń związanych z ustaleniem ojcostwa - nawigacja

redaktor 13 lutego 2016 Wniosek o zabezpieczenie roszczeń związanych z ustaleniem ojcostwa - nawigacja

Ustawodawca podaje w nim: ?Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd". Poniżej przykładowy schemat wniosku o zabezpieczenie roszczeń związanych z  ustaleniem ojcostwa.

............, 2016 - ...... - ......

Sąd Rejonowy

Wydział  Rodzinny i Nieletnich

ul. ....................................

00 - 000 ..........................

 

Wnioskodawczyni:

......................................... (imię, nazwisko, PESEL, adres)

Uczestnik postępowania:

......................................... (imię, nazwisko, adres)

Wartość przedmiotu sporu - ............ zł

Wartość zabezpieczenia: - .................... zł


Wniosek o zabezpieczenie roszczeń  związanych z  ustaleniem ojcostwa

Wnioskodawczyni wnosi o :

1) udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa przez zobowiązanie uczestnika postępowania  ......................... do zapłacenia  kwoty ....... zł  z tytułu kosztów  utrzymania wnioskodawczyni  ......................... – matki dziecka przez trzy miesiące w okresie porodu płatnych od dnia ........... r. oraz ......... zł  na utrzymanie mającego się urodzić dziecka przez okres pierwszych trzech miesięcy płatnych od miesiąca jego urodzin na rachunek bankowy wnioskodawczyni  nr ............................, prowadzony w Banku ............................................... .

2) zabezpieczenie  spełnienia  powyższych roszczeń poprzez zajęcie części wynagrodzenia uczestnika postępowania ...................... z tytułu zatrudnienia pracowniczego w ...................... .

3) dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

a) ................................... ,

b)..................................... na okoliczność utrzymywania przez  wnioskodawczynię kilkuletniej znajomości z pozwanym.

Uzasadnienie

..........................................................................................................................................................

(W uzasadnieniu należy:

a) podać w którym miesiącu ciąży jest wnioskodawczyni (dowód: zaświadczenie o stanie ciąży),

b) podać, że ojcem mającego się urodzić dziecka jest uczestnik postępowania (dowód: zeznanie  wnioskodawczyni, zeznania świadków),

c) przedstawić sytuację  materialną wnioskodawczyni ( dowód: udokumentowanie zatrudnienia i wysokości zarobków /zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku /zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o formach aktualnie udzielanej pomocy),

d) przedstawić jakie koszty będą poniesione przez wnioskodawczynię w okresie 3 miesięcy przed porodem np. zakup odzieży ciążowej, wydatek na  zajęcia w szkole rodzenia, zakup żywności, wykupienie lekarstw, wykonanie płatnych badań (dowód: zestawienie kosztów związanych z porodem),

e) przedstawić jakie będą koszty utrzymania dziecka w okresie 3 miesięcy po urodzeniu  np. koszt zakupu wyprawki, wózka spacerowego, łóżeczka, odżywek, środków higieny (dowód; zestawienie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w okresie pierwszych 3 miesięcy życia),

d) przedstawić sytuację życiową i   materialną uczestnika postępowania np. podać nazwę i adres pracodawcy, formę zatrudnienia, uzyskiwane  zarobki (o ile są znane).

Wnioskodawczyni ma interes prawny w  żądaniu udzielenia  niniejszego zabezpieczenia, ponieważ w związku z mającym nastąpić porodem uczestnik postępowania (domniemany ojciec) nie chce jej pomóc finansowo. Po przedstawieniu stanu faktycznego  niniejszy wniosek jest zatem konieczny oraz uzasadniony i ma umocowanie prawne w art. 142 KRO  oraz art. 754 K.p.c.

............................................ (podpis wnioskodawczyni)

Załączniki:

- załączniki wymienione we wniosku,

- odpis wniosku,

- odpis załączników.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ciąża alimenty ojcostwo poradnik alimentacyjny nawigacja
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1