www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy za okres urlopu rodzicielskiego - kiedy przysługuje?

redaktor 27 grudnia 2014 Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy za okres urlopu rodzicielskiego - kiedy przysługuje?

Odpowiedż na to pytanie przynosi niniejszy artykuł.

Uprawnienie pracownicze

W świetle art. 182[1a] par. 1 Kodeksu pracy urlop rodzicielski może zostać udzielony  pracownikowi bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.  Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi do 26 tygodni – niezależnie od liczby  dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Co istotne, jest on udzielany jednorazowo, albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia ( art. 182[1a] par. 2 K.p.).  

... oraz prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka prowadzącego firmę

Ojciec dziecka, który jest przedsiębiorcą nie może korzystać z urlopu rodzicielskiego, ponieważ nie posiada umowy o pracę. Ma natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego. Tak będzie w przypadku, gdy podlega on dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Co ważne, może on wcześniej  skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Sprawdż:

Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy – czy przysługuje?

Przepis prawny

Na podstawie art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512 ze zm.) zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami  Kodeksu pracy jako okres (...) urlopu rodzicielskiego.

Wymagane dokumenty

W par. 19b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa opublikowanym w Dz.U. z dnia 17 listopada 2014 r. pod poz. 1594 ustawodawca podaje dowody będące podstawą przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego, w razie gdy zasiłek macierzyński za okres bezpośrednio poprzedzający okres objęty wnioskiem o udzielenie tego urlopu był pobierany przez drugiego z rodziców dziecka.

Są to:

1) oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka w okresie wskazanym we wniosku z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego albo oświadczenie ubezpieczonego o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu, w okresie objętym wnioskiem albo potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopie takich oświadczeń - w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2) zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie, za który zasiłek macierzyński wypłacono drugiemu z rodziców dziecka, liczbie części wypłaconego zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego oraz o stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał drugiemu z rodziców dziecka, zawierające imię, nazwisko i PESEL tego rodzica dziecka albo serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL;

3) wniosek ubezpieczonego złożony płatnikowi zasiłku macierzyńskiego przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego - w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem;

4) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem.

Ważne!

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego przedsiębiorca nie ma obowiązku zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Ustawodawca  bowiem nie reguluje tej kwestii w art. 14a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013, poz. 672). Przedsiębiorca może zatem prowadzić firmę, nie musi opłacać wtedy składek ZUS za wyjątkiem obowiązkowej składki zdrowotnej.

Jeżeli podane tutaj informacje są niewystarczające:

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 182[1a] par 1-2 Kodeksu pracy,

- art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o świadczeniach pienieznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512),

- par. 19b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1594),

- art. 14a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. , poz. 672).

Stan prawny na 27 grudnia 2014 roku


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza przedsiębiorca zasiłek macierzyński urlop rodzicielski
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres