www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym ...

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 25 marca 2015 Szkolenie: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym ...

Program szkolenia:

I. Pełnomocnictwo

a) ze względu na charakter czynności strony (art. 32 k.p.a., a art. 34 p.p.s.a.)

b) ze względu na zakres umocowania

1. Pojęcie i rodzaje pełnomocnictw

2. Zakres i forma pełnomocnictwa

3. Prawa i obowiązki pełnomocnika

II. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

1. Odwołanie

a) odwołanie jako środek prawny

b) odwołanie jako pismo strony

c) wezwanie do uzupełnienia braków pisma

d) badanie dopuszczalności odwołania

e) rozpoznanie odwołania

2. Zażalenie

a) zażalenie na postanowienie

b) zażalenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania

3. Wzruszanie ostatecznych orzeczeń administracyjnych

4. Rola profesjonalnego pełnomocnika w powtórnym postępowaniu administracyjnym (po wyroku sądu administracyjnego)

III. Pełnomocnik w postępowaniu sądowoadministracyjnym

1. Skarga do sądu administracyjnego

a) Skarga jako środek prawny

 • Przedmiot skargi
 • Legitymacja do wniesienia skargi

b) Skarga jako pismo strony

 • Elementy obligatoryjne pisma strony (obowiązek dołączenia pełnomocnictwa)
 • Elementy obligatoryjne skargi

c) Wezwanie do uzupełnienia braków pisma

d) Badanie dopuszczalności skargi

e) Ochrona tymczasowa

2. Rozpoznanie sprawy przez sąd I instancji

a) Zasady rozpoznania skargi

 • Orzekanie na podstawie akt sprawy
 • Związanie granicami sprawy
 • Niezwiązanie granicami skargi
 • Zakaz reformationis in peius
 • Głębokość orzekania

b) Rozprawa

c) Wystąpienie pełnomocnika strony na rozprawie

d) Rola protokołu z rozprawy

e) Postępowanie uproszczone

3. Zaskarżanie postanowień sądu administracyjnego

a) Zażalenie

b)Zaskarżanie postanowień, na które służy zażalenie

4. Skarga kasacyjna

a) Skarga kasacyjna jako środek prawny

 • Przedmiot skargi kasacyjnej
 • Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej

b)Skarga kasacyjna jako pismo strony

 • Elementy formalne skargi kasacyjnej
 • Elementy materialne (konstrukcyjne) skargi kasacyjnej

c) Przymus adwokacko-radcowski

d) Odrzucenie skargi kasacyjnej

5. Rozpoznanie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny

a) Zasady rozpoznania skargi kasacyjnej

 • Związanie granicami skargi kasacyjnej
 • Nieważność postępowania

b) Rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym

c) Uprawnienia orzecznicze NSA

6. Skarga o wznowienie postępowania

a) Podstawy wznowieniowe

 • Przyczyny nieważności
 • Niezgodność z Konstytucją
 • Podstawy restytucyjne

b) Wymogi formalne skargi o wznowienie postępowania

c) Badanie dopuszczalności wznowienia

d) Ponowne rozpoznanie sprawy

7. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

a) Geneza i istota skargi

b) Przesłanki dopuszczalności skargi

 • wydanie prawomocnego orzeczenia przez sąd administracyjny
 • wyrządzenie stronie szkody poprzez wydanie zaskarżonego orzeczenia
 • niemożność uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych przysługujących stronie

c) Niezgodność orzeczenia z prawem jako przesłanka zasadności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

d) Podstawy skargi

e) Wymagania formalne skargi

 • Elementy konstrukcyjne
 • Elementy typowe dla każdego pisma strony

f) Termin i tryb wniesienia skargi. Zakres właściwości wsa

g) Odrzucenie skargi

 • Odrzucenie skargi przez wsa
 • Odrzucenie skargi przez NSA

h) Granice rozpoznania skargi

i) Uprawnienia orzecznicze NSA

8. Związanie uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego

9. Wykonanie orzeczeń sądu administracyjnego

a)Zastosowanie się organu administracji publicznej do oceny prawnej sądu administracyjnego

b) Następstwa niewykonania orzeczenia sądu administracyjnego

 • Uprawnienie do wystąpienia z żądaniem wymierzenia organowi grzywny
 • Uprawnienie do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym
 • Możność wydania orzeczenia merytorycznego przez sąd
 • Obowiązek stwierdzenia przez sąd administracyjny, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa

c) Wykonanie orzeczenia w części dotyczącej zasądzenia kosztów sądowych

Prowadzący:

Dr hab. Jan Paweł Tarno

Cena:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 599 PLN+23% VAT (736,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Więcej informacji:

http://szkolenia-eureka.pl/czynnosci-procesowe-zawodowego-pelnomocnika-w-postepowaniu-administracyjnym-i-sadowoadministracyjnym

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pełnomocnik szkolenia Centrum szkolenia EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres