www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Czynny żal - wzór pisma do Urzędu Skarbowego

redakcja 20 kwietnia 2013 Czynny żal - wzór pisma do Urzędu Skarbowego

Jakie elementy powinno zawierać pismo "czynnego żalu" ? Jak wygląda wzór pisma do Urzędu Skarbowego ?Instytucja czynnego żalu


Przez instytucję „czynnego żalu”, ujętą w art. 16 par. Kodeksu karnego skarbowego rozumie się taką sytuację, w której po popełnieniu czynu zabronionego sprawca zawiadomił o tym organ ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu – w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. 

Uniknięcie odpowiedzialności

W takim wypadku sprawca nie poniesie konsekwencji karnych - wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego skarbowego nie będzie możliwe. 

Co zrobić aby skorzystać z czynnego żalu

Aby skorzystać z dobrodziejstwa instytucji czynnego żalu należy spełnić następujące warunki : 

1.  Złożyć zawiadomienie i ujawnić organowi powołanemu do ścigania istotnych okoliczności czynu, w szczególności wskazać osoby współdziałające. Zawiadomienie powinno zatem zawierać opis czynu, który został popełniony oraz informację o innych osobach zaangażowanych w udział (o ile takie występowały). Niepowiadomienie choćby o jednym współdziałającym, o którym sprawca wie, wyklucza możliwość zastosowania „czynnego żalu”. Obojętne jest przy tym jakimi motywami kieruje się sprawca dokonujący samodenuncjacji.

2. Zawiadomienie winno zostać złożone na piśmie, albo przekazane ustnie do protokołu.

3. Zawiadomienie należy skierować do organu powołanego do ścigania – chodzi tutaj o organy wymienione w art. 118 Kodeksu karnego skarbowego, gdzie figuruje m.in. urząd skarbowy – wystarczy więc skierować je dowłaściwego urzędu skarbowego.

4. W terminie wyznaczonym przez uprawniony organ uiszczona zostanie w całości wymagalna należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Oznacza to, że podatnik/płatnik składający zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego nie ma obowiązku jednoczesnego uiszczenia należności publicznoprawnej (podatku) - choć jest to dla sprawcy korzystniejsze z uwagi na krótszy czas naliczania odsetek.

Zobacz:

Czynny żal podatnika - kiedy i za co?

Przykładowy wzór pisma


…………….., 2013 - .......,  - .......

 

………………………… (imię i nazwisko podatnika)

………………………… (adres)

………………………… PESEL

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego

ul. ……………………………

00 - 000 ……………………

 

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego (czynny żal)

Na podstawie art. 16 par. 1 i par. 4  Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam, że popełniłem wykroczenie skarbowe  z art. 56 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego  które polega na nie złożeniu deklaracji PIT-37 za rok  2012  w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Niezachowanie niniejszego terminu wynikało z tego, że w okresie od ...................  do ............. przebywałam/przebywałem w szpitalu.

Wypełnioną deklarację PIT- 37 dołączam do niniejszego pisma.

Informuję jednocześnie  o tym, że nie złożenie PIT -  37  za rok 2012  nie wynikało ze współdziałania z innymi osobami.

............................................  (podpis podatnika)

Załączniki:

  • Deklaracja PIT-37,
  • Wypis ze szpitala.

UWAGA !

Aby zawiadomienie było skuteczne i pociągnęło za sobą uwolnienie sprawcy od odpowiedzialności karnej skarbowej muszą jednak zostać spełnione dodatkowe przesłanki, mianowicie musi ono zostać złożone:

1) zanim organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

2) przed rozpoczęciem przez organ ścigania czynności służbowej, wszczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Podstawa prawna:

- art. 16 par. 1 i 4  Kodeksu karnego skarbowego

Stan prawny na 20 kwietnia 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podatek prawo podatkowe czynny żal podatnik
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1