www.prawnik-online.eu   »   Tag: uchwała
TAG: uchwała
WYNIKÓW: 12
redakcja   |   11 czerwca 2012
Czy można zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej w spółce akcyjnej ?
Prawo akcjonariusza do podważania uchwał walnego zgromadzenia spółki w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych nie budzi żadnych wątpliwości. Taki przywilej przyznaje mu bezpośrednio przepis art. 422 ? 425 kodeksu spółek...
prawnik   |   06 marca 2012
Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim
Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001 - 2003".
MartynaW   |   03 października 2011
Tryb zaskarżenia uchwały, czyli co robić, gdy prawo miejscowe narusza nasze interesy
Uchwały i zarządzenia to akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze określonej gminy. Wydawane są przez radę gminy (uchwały), a w wypadkach niecierpiących zwłoki także przez wojewodę (zarządzenia) i dotyczą między...
redakcja   |   01 kwietnia 2011
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. M.P.97.50.475
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Zapobieżenie rozwiązaniu spółki z o.o. - wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący...
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Powołanie likwidatora spółki z o.o. przez wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Zgodnie z art. 276 § 1 KSH, likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu. Co innego może wynikać z umowy spółki lub uchwały wspólników. W każdym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu nowego likwidatora....
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Odwołanie likwidatora spółki z o.o. przez wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Jednocześnie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Rozwiązanie spółki z o.o. w drodze uchwały wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Art. 270 KSH wymienia podstawowe zdarzenia, które powodują rozwiązanie spółki z o.o. Wśród nich jest powzięcie uchwały wspólników w tym przedmiocie. To oni tworzą podmiot prawny, podejmują decyzję dotyczące jego...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1