www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wskaźniki   »   Aktualna wysokość zasiłku dla bezrobotnych

redakcja 05 czerwca 2011 Aktualna wysokość zasiłku dla bezrobotnych

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.:

podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


761,40x
597,90

obniżony (80%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


609,20
478,40

podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga - zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji w wysokości 610,70 zł) 

913,70
717,50

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

913,70

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

913,70

stażu - 120 % zasiłku

913,70

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

761,40

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

152,30

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

442,70

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

UWAGA podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed 01.01.2010r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów

380,70

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

380,70

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 7,30/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2011 r. o 2,6% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. w stosunku do 2009 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 25,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łącznej wysokości - ok. 26,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym. 

x przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn, zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. (komunikat Prezesa GUS – MP z 2010 r. Nr 4 poz.43).
Od 1 czerwca 2011 r. zwaloryzowany o 2,6% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. w stosunku do 2009 r. (komunikat Prezesa GUS - MP z 2011r. Nr 6, poz. 70)
xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);

Źródło: http://www.psz.praca.gov.pl

Spradź również :

Na rynku pracy gorzej niż przed rokiem

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek zasiłek dla bezrobotnych
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres