www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Egzamin komorniczy 2017 - informacje ogólne

redaktor 24 października 2016 Egzamin komorniczy 2017 - informacje ogólne

Poniżej znajdą Państwo informacje ogólne dotyczące przyszłego egzaminu: dopuszczenie do egzaminu komorniczego, jego termin, miejsce złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami, wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

Kto i kiedy może przystąpić do egzaminu komorniczego 2017

Minister Sprawiedliwości
, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:

1) osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm);

2) osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej;

3) osób, które w terminie określonym w art. 13a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko komornika;

4) osób, o których mowa w art.15c ust. 2 i art. 32ba ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;

na 16 marca 2017 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy i na 17 marca 2017 r. godz. 10.00 - dzień drugi.

Zobacz:

Egzamin komorniczy 2017

Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w:

I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości Izb    
       Komorniczych w Białymstoku i Gdańsku;
II.  Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Katowicach;
III.  Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Krakowie i Rzeszowie;
IV.  Łodzi, ul. Mikołaja Kopernika 64A lok. 2 bud. J, kod 90-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Łodzi
        i Lublinie;
V.  Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości Izb Komorniczych w Poznaniu i Szczecinie;
VI. Warszawie, ul. Kaliska 23 U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej w Warszawie;
VII.  Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r.
 
Załączniki

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy dołączyć:
1)  dwa odpisy wniosku,
2)  życiorys,
3) zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
4) dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
6) zaświadczenie o niekaralności,
oraz:
7) oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
8) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Opłata za egzamin komorniczy

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy”.
 
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zawody prawnicze komunikat egzamin komorniczy
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres