www.prawnik-online.eu   »   Tag: KPC
TAG: KPC
WYNIKÓW: 158
prawnik   |   16 listopada 2011
DZIAŁ II. EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Art. 880. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika. Art. 881. § 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. § 2....
prawnik   |   16 listopada 2011
DZIAŁ III. EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH
Art. 889. § 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości dłużnika: 1) przesyła do oddziału lub innej...
prawnik   |   16 listopada 2011
DZIAŁ IV. Egzekucja z innych wierzytelności
Art. 895. § 1. Egzekucja prowadzona według przepisów działu niniejszego należy do komornika sądu właściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia - do...
prawnik   |   16 listopada 2011
DZIAŁ IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych
Art. 909. Przepisy o egzekucji z wierzytelności stosuje się odpowiednio do egzekucji z innych praw majątkowych, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. Art. 910. § 1. Do egzekucji z praw majątkowych komornik...
prawnik   |   16 listopada 2011
DZIAŁ V. WYJAWIENIE MAJĄTKU
Art. 913. § 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności,...
prawnik   |   16 listopada 2011
Rozdział 1. Przepisy wstępne
Art. 921. § 1. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. § 2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do...
prawnik   |   16 listopada 2011
Rozdział 2. Zajęcie
Art. 923. Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Art. 9231....
prawnik   |   16 listopada 2011
Rozdział 3. Opis i oszacowanie
Art. 942. Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Art. 943. § 1. Przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres