www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Odstąpienie od umowy

redaktor 19 kwietnia 2015 Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Odstąpienie od umowy

Spełniając niniejszy obowiązek w regulaminie sklepu internetowego należy zamieścić informację o prawie i terminie odstąpienia od umowy, udostępnić pouczenie oraz wzór, poinformować konsumenta o terminie zwrotu towaru oraz o tym, że pokrywa on bezpośrednie koszty jego odesłania oraz podać, że zwrócona zostanie cena towaru oraz koszt najtańszego dostępnego w ofercie sklepu sposobu dostawy.

Zdarzenie prawne

Konsument X zawiera umowę  na odległość z przedsiębiorcą Y za pośrednictwem jego strony internetowej www. (nazwa). (domena). Przedsiębiorca wysyła towar, który konsument odbiera. Po zapoznaniu się z otrzymanym towarem ( sprawdzenie towaru) konsument decyduje się odstąpić od umowy.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy

Z art. 27 nowej ustawy konsumenckiej  ma na to termin  14 dni  kalendarzowych, ponieważ tak wynika z ustawy. Konsument X zakupił 1 produkt i na podstawie art. 28  pkt 2 ustawy bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

Konsument składa przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, które znajduje się na stronie internetowej e- sklepu. Wysyła je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy (art. 30 ustawy). Po odstąpieniu od umowy – umowę uważa się za niezawartą ( art. 31 ust. 1 ustawy).

Na zwrot wzajemnych świadczeń konsument i przedsiębiorca mają teraz termin 14 dni.

Nie pózniej niż  14 dni od dnia odstąpienia od umowy konsument odsyła na własny koszt zakupiony towar na adres przedsiębiorcy (może odesłać go razem z oświadczeniem o odstąpieniu, ale nie ma takiego obowiązku prawnego) lub przekazuje go osobie upowążnionej przez przedsiębiorcę do jego odbioru (art. 34 ust. 1 ustawy). Konsument odsyła towar niekoniecznie w opakowaniu producenta, ale odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas transportu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli korzysta z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponieważ znał termin na odstąpienie od umowy  ( art. 34 ust. 4 ustawy). Oznacza to, że zwracany nie może być zniszczony.

Na podstawie art. 33 ustawy przedsiębiorca zwraca konsumentowi wartość zamówienia z tym, że  najtańszy koszt jego dostawy  wybiera z oferty swojego sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu sposobu płatności z którego korzystał konsument, jeżeli że wyraził zgody na inny sposób zwrotu bez zobowiązań ( art. 32 ust. 2 ustawy).

Powyższe informacje wynikają z przepisów nowej ustawy konsumenckiej , ale konsument musi o nich wiedzieć  z regulaminu sklepu internetowego oraz podczas składania zamówienia.

Postanowienie w regulaminie Sklepu internetowego (przykład) 

§... Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta ,Konsument, który zawarł umowę na odległość poprzez stronę internetową Sklepu : ..................................... może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

2. Stosowne Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 1  Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy  rozpoczyna się :

a) dla umowy polegającej na przeniesieniu własności  -  od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) dla umowy obejmującej   wiele rzeczy, które są dostarczane osobno , partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii, lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony  - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.  Konsument informuje o odstąpieniu od Umowy wysyłając Formularz oświadczenia dostępny w załączniku nr ... . Regulaminu za pośrednictwem poczty na adres:  .............. lub przesyłając je na  adres mailowy : ............................ .

5.  Można w tym celu wykorzystać Formularz, który znajduje się w załączniku nr ... Regulaminu lub utworzyć go samodzielnie. Do niniejszego Formularza Konsument dołącza dokument, który potwierdza zakup Towaru.

6. Powyższe oświadczenie należy wysłać przed upływem 14 – dniowego terminu  na odstąpienie od umowy. W przypadku przesłania oświadczenia  drogą elektroniczną Konsument otrzyma jego potwierdzenie  na trwałym nośniku.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do jego odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.

8. Konsument odsyła Towar na własny koszt, chyba że przedsiębiorca zgodził się go ponieść.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli korzysta z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech jego funkcjonowania.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy - uważa się ją za niezawartą.

11. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni nastąpi zwrot wartości Zamówienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zostanie  zwrócona cena Towaru oraz  koszt jego dostawy, który obejmuje  najtańszą jej  opcję znajdującą się w ofercie Sklepu.

12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

13.  Na podstawie art. 38  Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów .............................................. (w tym miejscu należy wymienić katalog umów od których nie można odstąpić).

Sprawdż:

Nowa ustawa konsumencka: Konsument nie zawsze może odstąpić od umowy

Zobacz:

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Pouczenie o odstąpieniu od umowy - wzór
Odstąpienie od umowy - przykładowy wzór oświadczenia

Miejsce podania informacji

Informacje z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy powinny znajdować się w regulaminie sklepu internetowego oraz na przykładowej zakładce : " Dla konsumenta"  lub "Odstąpienie od umowy".   Obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 10 - 11 zostaje spełniony w regulaminie  e- sklepu , na zakładce informacyjnej oraz w czasie składania zamówienia przez konsumenta (ścieżka zakupowa).

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77-400 Złotów 
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax  +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 pkt 9 - 12  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)

Stan prawny na 19 kwietnia 2015 roku 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: terminy regulamin sklepu internetowego nawigacja konsumencka obowiązek informacyjny odstąpienie od umowy 2015
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres