www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   VAT   »   Ulga na złe długi - czym jest ? co zrobić aby z niej skorzystać ?
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 09 października 2011 Ulga na złe długi - czym jest ? co zrobić aby z niej skorzystać ?Jednakże ustawodawca nie pozbawił na możliwości jego odzyskania. A mianowicie zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., możemy skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona a dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty w ciągu 180 dni od terminu zapłaty, tzw. „ulga na złe długi”.

Abyśmy mogli skorzystać z tej ulgi spełnione muszą być łącznie następujące warunki (art. 89a ust. 2 u.p.t.u.):

Dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną na potrzeby ustawy o podatku od towarów
i usług) zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Warunek aby dłużnik nie był w stanie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnosić wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi, stosownie do art. 89a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach z dnia 26 czerwca 2009 r., IBPP2/443-379/09/W).

Wierzytelność została uprzednio wykazana w deklaracji VAT jako obrót opodatkowany i podatek należny.

Wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Proszę pamiętać, że upadłość nie oznacza, że dłużnik nie jest podatnikiem VAT czynnym. Proponuję wystąpić o odpowiednie zaświadczenie o statusie wierzyciela do jego urzędu skarbowego.

Wierzytelności nie zostały zbyte.

Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.
Do zasad doręczania zawiadomienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm). Proszę pamiętać, że jeśli podany przez dłużnika adres siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 151a o.p.). To dłużnik ma obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy o zmianach adresowych, więc jeśli wierzyciel dołożył wszelkich starań aby doręczyć zawiadomienie może skorzystać z „ulgi na złe długi”.

Proszę pamiętać o zawiadomieniu w ciągu 7 dni dłużnika o dokonanej korekcie oraz dołączyć do deklaracji VAT składanej za okres, w którym korygujemy podatek należny zawiadomienie do urzędu skarbowego o tejże korekcie i jej kwocie. Korygujemy podatek należny ale nie korygujemykwoty netto.

Przypominam, że jeśli dłużnik ureguluje należność w całości bądź części, to musimy zwiększyć podatek należny za okres, w którym dokonano spłaty należności.

Na skróty:

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ulga na złe długi skorygowania podatku należnego korekta vat
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1578    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres