www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Alimenty na rodziców od pełnoletnich dzieci ? kiedy?

redaktor 17 kwietnia 2012 Alimenty na rodziców od pełnoletnich dzieci ? kiedy?

Zobaczmy przepisy

Obowiązek ten wynika z treści art. 128  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRiO) Ustawodawca wskazuje w nim, że  obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny), obciąża krewnych w linii prostej. Jest to wzajemny obowiązek alimentacyjny: rodzice - dzieci, dzieci - rodzice. Co ważne, obowiązek ten powstaje, wtedy gdy rodzice znajdują się w niedostatku (art. 133 par. 2 KRiO).

Z art. 135  par. 1  KRiO  zakres świadczeń alimentacyjnych zalezy od  usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego  oraz zarobkowych  i majątkowych możliwości  zobowiązanego.

Zobacz:

DZIAŁ III OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Ważne!

W przypadku, gdy rodzice nie pozostają w niedostatku, dzieci nie są zobowiązane do ich alimentacji.

Stan niedostatku

Przepisy KRO nie  definiują stanu niedostatku.  Z pomocą przychodzi utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku SN z dnia 5 maja 1998 r., I CKN 242/98 (status obowiązujący) czytamy: „Niedostatek – (…) polega na istnieniu takiej sytuacji, w której człowiek nie ma w ogóle lub nie ma dostatecznych własnych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić jego usprawiedliwione, podstawowe potrzeby”. Można przyjąć, że stanem niedostatku będzie sytuacja, gdy rodzic nie będzie w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych: opłacenia czynszu, zakupienia pożywienia, odzieży, obuwia, potrzebnych lekarstw, ponieważ nie ma  na tyle własnych środków. Pomocą w niedostatku będą alimenty od pełnoletnich dzieci. 

Oddalenie roszczenia

Sąd oddali roszczenie rodzica o alimentację, jeżeli postępował on nagannie wobec swoich dzieci. Przykładowo stosował wobec nich przemoc, uchylał się od płacenia alimentów na dzieci, został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie utrzymywał z dziećmi kontaktów. Sąd może uznać także, że rodzic znalazł się w niedostatku z własnej winy, ponieważ porzucił dobrą pracę,  popadł w alkoholizm, przestał dbać o zdrowie. Potwierdza to teza VIII Uchwały Sądu Najwyższego  z dnia 16 grudnia 1987 r.,  III CZP 91/86 ( OSNC 1988/4/42): „W razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.)...".

Złożenie pozwu

1. Właściwy sąd

Pozew o alimenty rodzic składa  w dwóch  lub więcej egzemplarzach ( zależy  to od liczby pozwanych) wraz z załącznikami w  Sądzie Rejonowym  - Wydział  Rodzinny i Nieletnich w okręgu którego mieszka pozwany, czyli  pełnoletnie dziecko (art. 27  par. 1 K.p.c.). W przypadku, gdy rodzic  występuje o alimenty od kilku dzieci, które zamieszkują pod różnymi adresami, wówczas może złożyć pozew w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania (art. 32 K.p.c.).

2. Osobiście lub pocztą

Pozew może zostać złożony osobiście w biurze podawczym właściwego sądu albo za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Schemat pozwu

Powinien on spełniać wymagania pisma procesowego zawarte w  art. 126  par. 1  K.p.c),  czyli zawierać:
1) miejscowość i datę,
2) nazwę i adres sądu do którego jest kierowany,
3) oznaczenia stron: powód - pozwany (imie, nazwisko, adres),
4) podanie  wartości przedmiotu sporu (wysokość żądanych alimentów x 12 miesięcy),
5) tytuł  pozwu: Pozew o alimenty,
6) wyszczególnienie żądań  oraz ich uzasadnienie w pozwie, 
7) podanie dowodów na okoliczności wskazane w pozwie,
8) załączniki (np. odcinki emerytury, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia).

Powód  podpisuje pozew czytelnie na oryginale oraz na kopii/kopiach.

4. Uzasadnienie pozwu

W uzasadnieniu pozwu należy krótko opisać sytuację rodzinną oraz podać w przybliżeniu miesięczne wydatki na swoje utrzymanie. Należy dołączyć odcinki emerytury  lub renty, dowody opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz. Należy również przedstawić sytuację materialną  pozwanego  lub pozwanych, na tyle na ile jest ona znana.

5. Koszty

Z art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 90, poz. 594) strona, która składa pozew o alimenty jest zwolniona od kosztów sądowych. Może również  na podstawie art. 117  par. 1 i 2 K.p.c. wystąpić do sądu  z wnioskiem o ustanowienie dla niej adwokata z urzędu.

Ważne!

Na podstawie art. 333 par. 1 K.p.c. sąd z urzędu  nadaje  rygor natychmiastowej wykonalności  wyrokowi zasądzającemu alimenty - co do ratpłatnych po dniu wniesienia powództwa , a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa  za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Zobacz:

Pozew o alimenty na rodziców - wzór z omówieniem

Podstawa prawna:

  • art. 128, art. 133 par. 1, art. 135 par. 1  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • teza VIII Uchwały Sądu Najwyższego  z dnia 16 grudnia 1987 r.,  III CZP 91/86 ( OSNC 1988/4/42)
  • wyrok SN z dnia 5 maja 1998 r., I CKN 242/98

Stan prawny na  17 kwietnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: alimenty alimenty dla rodziców niedostatek poradnik alimentacyjny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres