www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Prawo bankowe   »   Dane w BIK po spłacie kredytu.

redakcja 16 lutego 2011 Dane w BIK po spłacie kredytu.

Nie, o ile terminowo wywiązywałam się z jego spłatą.

Uzasadnienie:

Przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) odbywa się m.in. na podstawie przepisów Prawa bankowego.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, 2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 (m.in. BIK) oraz banki i inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez tę osobę z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania jej pisemnej na to zgody. Taka zgoda może być w każdym czasie odwołana (art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe). Bez zgody osoby, której informacje dotyczą, banki lub inne instytucje finansowe ustawowo upoważnione do udzielania kredytów mogą je przetwarzać  po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z zawartej z nimi umowy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: osoba (strona umowy) nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki, dłużej niż 60 dni, w spełnieniu świadczenia wynikającego z zawartej umowy, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania jej o zamiarze przetwarzania (czyli np. przekazania) dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody (art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe).

Niezależnie natomiast od zgody udzielonej przez osobę zainteresowaną, informacje o niej, stanowiące tajemnicę bankową mogą być wykorzystywanie nawet po terminowej spłacie przez nią  kredytu, przez banki i inne instytucje (powołane na mocy art. 105 ust. 4 prawa bankowego) dla celów stosowania metod statystycznych (nie dłużej jednak niż 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania - art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe).

Natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych informacji o osobie fizycznej i jej zobowiązaniu, oraz trybie ich usuwania, określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 2002 nr 72 poz. 665)

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/1520051/id_art/3379/j/pl/ 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dane osobowe BIK
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1601    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres