www.prawnik-online.eu   »   Tag: dziecko
TAG: dziecko
WYNIKÓW: 71
redakcja   |   28 marca 2012
Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w którym ojciec dziecka wnosi o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z małoletnią córką ( dziecko będzie spędzać w miejscu zamieszkania ojca dwa weekendy w każdym...
redakcja   |   28 marca 2012
Wniosek o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego nienarodzonego - wzór z uzasadnieniem
Wniosek złożyć może każdy zainteresowany, zwłaszcza członek rodziny, jak dziadek, czy drugi rodzic. Sąd może też ustanowić kuratora z urzędu. Kuratora dla dziecka poczętego (nienarodzonego) ustanawia się jeżeli jest to...
redaktor   |   25 marca 2012
Świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego -  jakie warunki należy spełnić?
Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od jednego z rodziców (wyrok sądowy lub ugoda sądowa), a ich egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.
redaktor   |   25 marca 2012
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - ustalenie kryterium dochodowego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
prawnik   |   16 marca 2012
Ulga prorodzinna a miejsce zamieszkania dziecka
Syn 18 października 2010 r. ukończył 18 lat i nadal się uczy. Dziadek chce go zameldować u siebie. Czy, jeżeli będzie zameldowany u dziadka, a będzie nadal mieszkał u nas, będziemy mogli nadal korzystać z ulgi na syna?
marcin.zaborek   |   09 marca 2012
RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.
W trakcie postepowań sądowych w sprawach rodzinnych niejednokrotnie konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłych celem uzyskania kompleksowej, pełnej diagnozy problemu związanego z funkcjonowaniem rodziny. Oczywiście, podstawą...
prawnik   |   08 marca 2012
Zgoda na wykonywanie przez dziecko pracy - wzór
Zgoda przedstawiciela ustawowego / opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych - wzór.
redaktor   |   24 lutego 2012
Świadczenie pieniężne z tytułu wychowywania dziecka - dla kogo?
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych został skierowany do Sejmu (druk sejmowy nr 183). Wprowadza on do Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 992 z...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1