www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Egzamin notarialny 2013 - termin, warunki, dokumenty

redaktor 30 lipca 2013 Egzamin notarialny 2013 - termin, warunki, dokumenty

Do egzaminu notarialnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie, i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy (w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów), tj. osoby, które:
 1. posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 2. przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat
  w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
 4. po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat
  w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 7. zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy,
 8. przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 21 września 2013 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy - Prawo o notariacie (w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) oraz w terminie do dnia 15 października 2013 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.Termin dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy - Prawo o notariacie, tj. 21 września 2013 r. pomimo, iż wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, nie podlega wydłużeniu do dnia 23 września 2013 r. Do terminu tego nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.
 
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie (w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów):
- zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy – Prawo
o notariacie
(w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów):
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
- 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i
  uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu: 
- dokument zaświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego lub komorniczego w Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które wykonywały w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2a, oraz zakres obowiązków związany z wykonywaniem zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej lub wykonywania na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza,
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
- dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w tych urzędach lub jednostkach.
 
Wobec zmiany art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie, dokonanej ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zniesiona została możliwość zdawania egzaminu notarialnego w zakresie uzupełniającym przez osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski.
 
Komisja egzaminacyjna, właściwa dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu, zmieniła swą siedzibę i obecnie mieści się pod adresem Pl. Św. Macieja 21/2B, 50-244 Wrocław.
 
Zgodnie z art. 74a § 2 ustawy – Prawo o notariacie (w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów), osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby notarialnej.
 
W pozostałym zakresie, tj. w odniesieniu do właściwości i siedzib pozostałych komisji egzaminacyjnych oraz opłaty egzaminacyjnej, ogłoszenie o egzaminie notarialnym opublikowane w dniu 22 kwietnia 2013 r. pozostaje aktualne.
 
Konsekwencją ograniczenia zakresu egzaminu notarialnego o część testową jest nieobowiązywanie podanego do publicznej wiadomości w dniu 22 marca 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić miały podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny.

Sprawdż również:

Termin i zakres egzaminu notarialnego w 2013 r.

Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: terminy egzamin notarialny zawody prawnicze ustawa deregulacyjna
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres