www.prawnik-online.eu   »   Tag: KC
TAG: KC
WYNIKÓW: 107
redakcja   |   02 września 2013
Kodeks cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ? normuje zagadnienia ogólne prawa cywilnego, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki.
redakcja   |   29 stycznia 2013
Kodeks cywilny w formacie mp3 - do słuchania
Zestaw składa się z 1 płyty CD zawierającej 109 plików w formacie mp3. Nagranie podzielone jest na utwory po 10 artytułów. Jakość nagrania: odczytywany przez lektora, stereo, częstotliwość próbkowania 44 kHz. Czas...
prawnik   |   04 listopada 2011
KODEKS CYWILNY - SPIS TREŚCI
Kodeks cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ? normuje zagadnienia ogólne prawa cywilnego, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki. Poniżej kodeks cywilny w...
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE
Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. 4....
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. § 2. (skreślony) Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział II Miejsce zamieszkania
Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział III Uznanie za zmarłego
Art. 29. § 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział II OSOBY PRAWNE
Art. 33. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Art. 33[1]. § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres