www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy
KATEGORIA: Kodeksy i ustawy Kanał RSS
WYNIKÓW: 938
prawnik   |   06 marca 2012
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 36 z dnia 6 października 1986 r. poz. 180)
prawnik   |   06 marca 2012
Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim
Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001 - 2003".
prawnik   |   06 marca 2012
Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r.
Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2009 nr 93 poz. 768)
prawnik   |   27 lutego 2012
KODEKS WYBORCZY - spis treści
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: 1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezydenta Rzeczypospolitej...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 2 Prawa wyborcze
Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 2) w wyborach do...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 3 Obwody głosowania
Art. 12. § 1. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 § 1 i art. 15 § 1. § 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 4 Rejestr wyborców
Art. 18. § 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. § 2. Rejestr wyborców stanowi zbiór danych osobowych z ewidencji ludności, o których mowa w § 7. W...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres