www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   OBIEG DOKUMENTACJI. Nowa instrukcja kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji

szkolenia@md-szkolenia.pl 19 października 2011 OBIEG DOKUMENTACJI. Nowa instrukcja kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji

1. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

A. Dokument –„dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje 

B. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie 

C. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw

2. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE

A. ”KONSTYTUCJA ARCHIWALNA” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) 

B. Przepisy wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postę¬powania z dokumen¬tacją,zasad jej klasyfikowania i  kwali¬fiko¬wania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych(Dz. U .z 2002r. poz. 1375

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

3. OBIEG DOKUMENTACJI W PODMIOCIE- NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA 

A. zakres podmiotowy i przedmiotowy/Co mają czynić podmioty nie objęte?/

• słowniczek pojęć

• Kim jest koordynator czynności kancelaryjnych?

• Interoperacyjność znaku sprawy

• Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw

• Gdzie jest teczka współdziałania między wydziałami w urzędzie?

• Dlaczego nie ma „Bc” w RWA?

• Czy można rozszerzyć RWA i jak to skutecznie zrobić?

• Brak wzorów blankietów, pieczątek…… 

B. Czynności kancelaryjne w systemie EZD 

C. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

4. INSTRUKCJA ARCHIWALNA-PIERWSZY RAZ W RANDZE ROZPORZĄDENIA!- / jaki czas na dostosowanie / 

A. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt/ 

B. Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt/ 

C. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt/

D. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji 

E. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym 

F. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt/ 

G. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt/ 

H. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 

I. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 

J. Sprawozdawczość archiwum zakładowego

5. WARSZTATY / OK.30 ZADAŃ/ polegające miedzy innymi na:

• dokonaniu opisu teczek

• dokonaniu opisu podteczk/dla jednej sprawy/

• dokonaniu opisu akt osobowych

• sporządzeniu spisu spraw

• nadaniu znaku sprawy

• sporządzeniu odpowiednich spisów zdawczo–odbiorczych dokumentacji papierowej- oddzielnie dla kategorii „A” i „B”do archiwum zakładowego

• sporządzeniu spisów zdawczo –odbiorczych dokumentacji papierowej do archiwum państwowego

• nadaniu teczkom sygnatury akt

• sporządzeniu wykazu spisów zdawczo–odbiorczych

• przygotowaniu zarządzenia powołującego komisję do brakowania

• sporządzeniu spisu dokumentacji niearchiwalnej

• wypełnieniu protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej

• wypełnieniu wniosku do archiwum państwowego z prośbą o wydanie jednorazowego zezwolenia na zniszczenie akt

• schowaniu teczek do pudeł archiwistycznych i ich opisu

• wypełnieniu wezwania do przekazania akt

• wypełnieniu karty wypożyczenia – udostępnienia akt, pracownika lub osoby trzeciej

• wypełnieniu karty zastępczej wypożyczonych akt

• sporządzeniu ewidencji teczek akt osobowych

• rozszerzeniu RWA

6. Panel dyskusyjny

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: archiwizacja dokumentacji obieg dokumentacji
Ocena: 4,00
MaDo Szkolenia
MaDo Szkolenia to firma kierowana przez młody i kreatywny zespół z dużym doświadczeniem w organizacji szkoleń. Jesteśmy firmą nowoczesną, cechuje nas profesjonalizm, wysoki standard świadczonych usług, odpowiedzialność oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Głównym przedmiotem działalności firmy jest organizacja szkoleń otwartych, zamkniętych, konferencji, kursów oraz specjalistycznych szkoleń językowych. Dodatkowym zakresem działalności firmy MaDo jest kompleksowa obsługa szkoleń. Uczestnikom szkoleń zapewniamy możliwość konsultacji poszkoleniowych odbywających się drogą elektroniczną.
PORADY: 16    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres