www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   BHP   »   Powołanie zespołu powypadkowego ? wzór z omówieniem

wanda50plus 15 maja 2011 Powołanie zespołu powypadkowego ? wzór z omówieniemZespół powypadkowy

Na podstawie par. 4 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - Dz.U. z 2009 r. nr 105.poz. 870 (dalej: Rozporządzenie) okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. W jego  skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. 

Kto ma obowiązek tworzenia zespołu pwypadkowego oraz kto wchodzi w jego skład

Odnosi się to do pracodawcy, który zatrudnia  więcej niż 100 pracowników i ma obowiązek tworzenia służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (dalej: BHP). Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników nie ma obowiązku jej tworzenia i wtedy w skład zespołu powypadkowego wyznaczony zostaje,  pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu zostało powierzone  wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy (art. 237[11] par. 1 K.p. w powiązaniu z par. 5 ust. 1  Rozporządzenia). Jeżeli u  pracodawcy, nie działa społeczna inspekcja pracy, wówczas w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, wchodzi przedstawiciel pracowników. Musi on posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Co ważne, jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ponieważ zatrudnia małą liczbę pracowników, wtedy okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy (par. 6 Rozporządzenia).

Co zawiera zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego

Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego zawiera:
1) pieczęć  nagłówkową pracodawcy;
2) miejscowość i datę;
3) tytuł pisma: Powołanie zespołu powypadkowego;
4) podstawę prawną powołania zespołu powypadkowego, czyli Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 105.poz. 870);
5) imienny skład członków zespołu powypadkowego;
6) cel powołania zespołu powypadkowego;
7) zadania zespołu powypadkowego;
8) informację  o tym, kto otrzymuje  niniejsze zarządzenie;
9) podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej  do działania w jego imieniu.

Co ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy

Na podstawie par. 7 ust. 1 Rozporządzenia po otrzymaniu wiadomości o wypadku powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy niezwłocznie ustala okoliczności i przyczyny. W szczególności:
1) dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
2) jeżeli jest to konieczne, sporządza szkic lub wykonuje fotografię miejsca wypadku;
3) wysłuchuje  wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
4) zbiera informacje dotyczące wypadku od jego świadków;
5) zasięga opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;
6) zbiera inne dowody dotyczące wypadku;
7) dokonuje  prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z  2002 r. nr 199, poz. 1673, z późn. zm.);
8) określa środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Co ważne, zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.

Protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza — nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (par. 9 ust. 1 Rozporządzenia). Jego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298).

Podstawa prawna:

- art. 234 par.1K.p.;
- art. 237[11] par. 1 K.p.
- Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105. poz. 870)

Stan prawny na 10 maja 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: bhp wypadek przy pracy
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres