www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Niezbędnik   »   Regulamin serwisu internetowego, strony www

mariusz.szaszor 16 kwietnia 2012 Regulamin serwisu internetowego, strony www

Sprawdź również : 

Przykładowy wzór regulaminu strony internetowej
Polityka prywatności - czym jest, jakie elementy zawiera ?
Jak powinien wyglądać regulamin sklepu internetowego ?

Podstawy prawne

Przepisy regulujące kwestie związane z regulaminem strony www a właściwie regulaminem świadczenia usług rozproszone są w różnych aktach prawnych takich jak :
kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jakie informacje umieszczamy w regulaminie ? 

Regulamin powinien określać w szczególności :
- właściciela strony / portalu
* nazwę i adres korespondencyjny
* numer NIP
adres kontaktowy email 
- informacje o oferowanych usługach
- informacje o posiadanych zezwoleniach
- informacje o zbieranych danych ( tzw. polityka prywatności
Jakie dane są zbierane przez właściciela strony www ?
* W jaki sposób wykorzystywane są zebrane dane ?
* W jaki sposób firma kontaktuje się z klientem ?
* Jak dokonać zmiany danych osobowych ? 
* Wykorzystanie cookies
* Zabezpieczenie danych
* Zmiany polityki prywatności

Oznaczenie właściciela strony 

Jeśli właściciel jest osobą fizyczną – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres albo firmę, a jeśli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną – nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres (art. 5 ust. 2 pkt 2 u.ś.d.e.; art. 9 ust. 1 pkt 1 u.o.n.p.k.); organ, który zarejestrował działalność (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.o.n.p.k.); numer, pod którym została zarejestrowana działalność gospodarcza, tj. numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.o.n.p.k.); adres elektroniczny (art. 5 ust. 2 pkt 1 u.ś.d.e.); Numer Identyfikacji Podatkowej (art. 5 ust. 4 u.ś.d.e. w zw. z art. 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wymagane zezwolenia, koncesje   

Jeśli świadczenie usługi wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia – informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego (art. 5 ust. 3 u.ś.d.e.). Np. gry losowe, działalność ubezpieczeniowa, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pocztowe, prowadzenie giełdy papierów wartościowych, utworzenie funduszu inwestycyjnego czy emerytalnego, organizowanie imprez turystycznych, obrót z zagranicą towarami i usługami; jeśli działalność wymaga uzyskania koncesji – informacje dotyczące koncesji i organu zezwalającego (usługi świadczone przez przewoźników kolejowych lub lotniczych drogą elektroniczną takie jak np. kupno czy rezerwacja biletu).

Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań (art. 5 ust. 5 u.ś.d.e.): 
1) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;
2) samorząd zawodowy, do którego należy;
3) tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany;
4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr;
5) informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Uwaga na klauzule niedozwolone

Kopiując regulamin z innych stron pamiętaj, że ryzykujesz. Kopiowanie regulaminu bez jego sprawdzenia   jest najgorszym rozwiązaniem. Większość osób nie zdaje sobie z prawy, że około 80% regulaminów stron dostępnych w sieci posiada błędy i tzw. klauzule niedozwolone ( Sprawdź czym są klauzle niedozwolone ) Jeżeli skopiujemy regulamin z innej strony bez jego sprawdzenia musimy być świadomi, że że prędzej czy później możemy otrzymać pozew z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone a tym samym narazimy się na spore koszty. Kaluzule niedozwolone dotyczą nie tylko sklepów internetowych ale również stron www, na których świadczy się różnego rodzaju usługi. ( Sprawdź proceder wysyłania masowych pozwów do sklepów internetowych  ).

Przykłady klauzul niedozwolonych : 

"Właściciel strony może w dowolnnym czasie zmienić regulamin"
"Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania na stronie"
"Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony"
"Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora” 

Gdzie umieszczamy regulamin 

Odnośnik do regulaminu powinniśmy umieścić w widocznym miejscu tak aby użytkownik odwiedzający naszą stronę bez problemu mógł się z nim zapoznać. Kodeks cywilny wskazuje wprost w art. 384 §1 i 3  o tym, że: „Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”. I dalej: „Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności”. Najczęściej odnośnik do regulaminu umieszczany jest w dolnej części strony. 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: regulamin regulamin strony www regulamin portalu
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres