www.prawnik-online.eu   »   Tag: spółka z o.o.
TAG: spółka z o.o.
WYNIKÓW: 36
redakcja   |   09 października 2018
Odpowiedzialność karna, a funkcjonowanie spółek
Zarówno członek zarządu spółki, jak i likwidator nie zgłaszając wniosku o upadłość spółki handlowej mimo faktu, iż istnieją warunki uzasadniające zgodnie z przepisami spółki
redaktor   |   07 czerwca 2013
Reprezentacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego orzecznictwa. Warto natomiast...
redakcja   |   15 marca 2013
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki ...
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki tylko dla dotychczasowych wspólników.
piotr.piskozub   |   04 stycznia 2012
Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Niniejsza publikacja dotyczy problematyki wyłączenia wspólnika w spółce z o.o. Stanowi ona krótkie omówienie przepisów k.s.h. regulujących przedmiotową problematykę, wzbogaconą o źródła z orzecznictwa i doktryny prawa...
Gabor Gościński   |   08 marca 2011
Ogłoszenie o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki z o.o. ? wzór.
Ustawodawca wymaga od podmiotów uczestniczących w obrocie transparentności w ich działaniu. Z tego samego powodu zobowiązane są one do ogłoszenia o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji.
Gabor Gościński   |   17 lutego 2011
Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. ? wzór.
Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę...
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Zapobieżenie rozwiązaniu spółki z o.o. - wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący...
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Powołanie likwidatora spółki z o.o. przez wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Zgodnie z art. 276 § 1 KSH, likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu. Co innego może wynikać z umowy spółki lub uchwały wspólników. W każdym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu nowego likwidatora....

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres