www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: piotr.piskozub

Profil: piotr.piskozub

Dane

Piotr
Piskozub
33-101 Tarnów
36 lat
mężczyzna
10
300

Avatar

Opublikowane przez piotr.piskozub
piotr.piskozub   |   23 lutego 2012
Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy.
Kiedy można wliczyć czas pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?
piotr.piskozub   |   24 stycznia 2012
Państwowe dopłaty do wynagrodzenia dla niań.
Na początku ubiegłego roku wprowadzono do polskiego prawa konstrukcję tzw. ?umowy uaktywaniającej?, umożliwiającej zatrudnienie opiekunki do dziecka z dopłatami ze strony państwa. Dla wielu jest to jednak wciąż nieznana...
piotr.piskozub   |   19 stycznia 2012
Powództwo adhezyjne ? pojęcie i ogólna charakterystyka.
Powództwo adhezyjne to szczególny rodzaj powództwa cywilnego, wytaczanego w toku postępowania karnego w celu dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.
piotr.piskozub   |   18 stycznia 2012
Opieka ? ogólna charakterystyka instytucji na gruncie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Instytucja opieki jest bez wątpienia jedną z ważniejszych konstrukcji prawnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Samo pojęcie opieki w rozumieniu Kodeksu, oznaczać będzie prawną formę pieczy nad osobą, która nie jest w stanie...
piotr.piskozub   |   18 stycznia 2012
Zmiana imienia lub nazwiska ? uwagi na tle ustawy z dnia 17 października 2008 r.
Kiedy można zmienić imię wpisane w akcie urodzenia? Jakie konsekwencje dla dziecka ma zmiana nazwiska rodziców? Co powinien zawierać wniosek o zmianę imienia lub nazwiska? Odpowiedź na te pytania odnajdziemy w ustawie z dnia 17...
piotr.piskozub   |   13 stycznia 2012
Instytucja macierzyństwa w prawie rodzinnym
Przepisy wprowadzające do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawną regulację macierzyństwa wprowadzone zostały nowelizacją k.r.o. z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., nr 220, poz. 1431). Na mocy tej ustawy do Kodeksu...
piotr.piskozub   |   11 stycznia 2012
Unieważnienie małżeństwa na gruncie regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Ustanie małżeństwa cywilnego może być wynikiem nie tylko jego wygaśnięcia wskutek śmierci małżonka lub rozwiązania małżeństwa przez rozwód, ale także unieważnienia małżeństwa na podstawie przesłanek enumeratywnie...
piotr.piskozub   |   09 stycznia 2012
Sytuacja prawna kobiet w ciąży ? podstawowe regulacje Kodeksu pracy
Kodeks pracy zawiera szereg regulacji, których celem jest ochrona kobiet w ciąży. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z przepisów kodeksu dotyczących tej problematyki.
Zobacz wszystkie porady


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres