www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo administracyjne   »   Zmiana imienia lub nazwiska ? uwagi na tle ustawy z dnia 17 października 2008 r.

piotr.piskozub 18 stycznia 2012 Zmiana imienia lub nazwiska ? uwagi na tle ustawy z dnia 17 października 2008 r.

 wniosek o zmianę nazwiska i imienia
 zgoda rodzica na zmianę nazwiska przez dziecko
 zgoda dziecka powyżej 14 roku na zmianę nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska.

Zagadnienie dopuszczalności i przesłanek zmiany imienia lub nazwiska reguluje art. 4 omawianej ustawy. Zgodnie z tą regulacją, może to nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Ustawa nie definiuje określenie „ważne powody”, wskazuje jednak, że oznaczać to będzie w szczególności następujące sytuacje:

1.Wpisane w akcie urodzenia imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka.
2.Wnioskodawca chce dokonać zmiany na imię lub nazwisko rzeczywiście używane.
3.Wniosek dotyczy zmiany na imię lub nazwisko, które uprzednio zostało bezprawnie zmienione.
4.Wniosek dotyczy zmiany na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo wnioskodawca posiada obok obywatelstwa polskiego.

Ustawa wskazuje ponadto, że wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć także cudzoziemiec (jako że zasadniczo ustawa dotyczy obywateli polskich), który uzyskał w RP status uchodźcy. W takiej sytuacji zmiana może być dokonana wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Ustawa wprowadza także przesłankę negatywną, w postaci zakazu zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny o tym nazwisku (art. 5 ustawy).

Sprawdź również :

Zmiana nazwiska - czy dowód tożsamości wystarczy?
Rozdział II. KRiO Stosunki między rodzicami a dziećmi ( zmiana nazwiska )

Objęcie zmianą nazwiska dzieci.

Art. 8 ustawy  dotyczy sytuacji, gdy jeden albo oboje małżonków decydują się na zmianę nazwiska, określając konsekwencję takiego działania w kontekście zmiany nazwiska dziecka. I tak, w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany nazwiska obojga rodziców, zmiana taka będzie rozciągać się także na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany nazwiska jednego tylko z rodziców, nazwisko dziecka także ulega zmianie, jeżeli zgodę na to wyraził drugi z małżonków. W przypadku braku porozumienia między małżonkami w tym zakresie, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Oprócz tego, jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, niezbędna będzie także jego zgoda. 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.

Art. 11 ustawy określa elementy wniosku o zmianę imienia lub nazwiska oraz dokumenty, które do takiego wniosku należy dołączyć. Zgodnie z tym przepisem omawiany wniosek powinien zawierać:
1. Dane osoby, której dotyczą, tj. imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, adres zameldowania oraz nr PESEL.
2. Imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana.
3. Uzasadnienie.

Do wniosku o zmianę nazwiska należy także dołączyć:

1. Odpis zupełny aktu urodzenia.
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa.
3. Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci.
4. Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Natomiast do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

1. Odpis zupełny aktu urodzenia.
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa.
3. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

Decyzję w przedmiocie zgody na zmianę imienia lub nazwiska podejmuje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy albo jego zastępca.

Sprawdź również :

Zmiana nazwiska po rozwodzie

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zmiana nazwiska zmiana imienia
Ocena: 4,36
Piotr Piskozub
Prawnik, trener szkoleń prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS w Lublinie Zapraszam na stronę: www.kancelaria-tarnow.eu
PORADY: 10    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres