www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   SZKOLENIE: Postępowania nadzwyczajne w kodeksie postępowania administracyjnego

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 02 marca 2014 SZKOLENIE: Postępowania nadzwyczajne w kodeksie postępowania administracyjnego

Zajęcia prowadzone będą nie tylko w oparciu o teoretyczny wykład, ale ich celem jest rozwiązywanie konkretnych problemów, naświetlanie najnowszych trendów orzeczniczych.

Termin szkolenia: 28.03.2014 r. (piątek)

Miejsce szkolenia: godz: 10:00-16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a

Program szkolenia:

I 1. Wznowienie postępowania administracyjnego:

  1. a. podstawy wznowienia;

- fałszywe dowody lub decyzja wydana w wyniku przestępstwa;

- naruszenie nakazu wyłączenia się pracownika lub organu administracji;

- brak udziału strony w postępowaniu;

- nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody;

- brak stanowiska innego organu;

- zależność od innej decyzji;

- stwierdzenie przestępstwa.

2. Wznowienie postępowania po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny.

3. Wznowienie postępowania w oparciu o art. 145b k.p.a.

4. Termin i tryb wnoszenia podania o wznowienie postępowania administracyjnego.

5. Wznowienie lub odmowa wznowienia postępowania.

6. Wyłącznie dopuszczalności wznowienia postepowania.

7. Właściwość organu w sprawach dotyczących wznowienia postępowania.

8. Rozstrzygnięcia wydane w wyniku wznowienia postępowania.

9. Wstrzymanie wykonania decyzji w toku postępowania wznowieniowego.

II. 1. Zmiana lub uchylenie decyzji na mocy, której nie wynikają prawa dla strony.

2. Zmiana lub uchylenie decyzji na mocy, której strona nabyła prawo.

III. 1. Stwierdzenie nieważności decyzji.

2. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji.

a. brak właściwości;

b. brak podstawy prawnej;

c. rażące naruszenie prawa;

d. res iudicata;

e. skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie;

f. niewykonalność decyzji;

g. wada powodująca nieważność decyzji z mocy prawa.

3. Negatywne przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji;

a. nieodwracalność skutków prawnych decyzji;

b. upływ czasu.

4. Następstwa decyzji wydanej w trybie art. 156 § 1 i 2 k.p.a.

5. Właściwość organów w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

6. Wstrzymanie wykonania wadliwej decyzji przed stwierdzeniem jej nieważności.

IV. Zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji przez ministra.

V. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji oraz uchylenie decyzji przez organ.

Prowadzący:

Teresa Zyglewska - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Z-ca Przewodniczącego Wydziału. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i administracji w Toruniu ukończyła z oceną bardzo dobrą. Z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin sędziowski. Byłą asesorem w Sądzie Rejonowym we Włocławku w Wydziale Rodzinnym, a następnie Cywilnym. Po otrzymaniu w 1996 r. nominacji sędziowskiej orzekała w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego, a od stycznia 2000 r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku w Wydziale Cywilnym. Od 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 2004 r. będąc sędzią sądu okręgowego została delegowana do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. Następnie orzekała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego we Włocławku będąc Przewodnicząca tego Wydziału. Była Prezesem Sądu Okręgowego we Włocławku. Wielokrotnie w ramach delegacji orzekała w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od końca sierpnia 2009 r. jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Orzeka w ramach delegacji jednodniowych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: prawa europejskiego, praw człowieka, prawa pracy, prawa cywilnego. Prowadziła szereg zajęć dla aplikantów radcowski i adwokackich z zakresu postępowania administracyjnego. Była również prowadzącą zajęcia dla pracowników KRUS z  zakresu procedury administracyjnej związanej z decyzjami wydawanymi przez tą jednostkę.

Więcej informacji:

http://szkolenia-eureka.pl/postepowania-nadzwyczajne-w-kodeksie-postepowania-administracyjnego

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenia postępowanie administracyjne Centrum szkoleń EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1