www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   SZKOLENIE: Procedury egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 02 marca 2014 SZKOLENIE: Procedury egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym

Efektywna egzekucja administracyjna to przede wszystkim szybkie i prawidłowe postępowanie administracyjne. Prawidłowość stosowania poszczególnych środków egzekucyjnych o charakterze pieniężnym z punktu widzenia nowo powstałych komórek ds. egzekucji administracji w każdym urzędzie gminy / miasta i biurze związku międzygminnego jest sprawą bardzo ważną i istotną.

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji, omówienie poszczególnych środków egzekucyjnych w egzekucji o charakterze pieniężnym.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji multimedialnej oraz pracy na diagramach (schematach) postępowania egzekucyjnego.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają opracowanie w postaci 11 diagramów (schematów postępowania) w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Adresaci szkolenia:

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz przewodniczący związków komunalnych, skarbnicy, sekretarze oraz osoby, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie egzekucji administracyjnej.

Termin szkolenia: 26.03.2014 r. (środa)

Miejsce szkolenia: godz: 10:00-16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a

Program szkolenia:

1. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji

2. Tryb i zasady procedury badania dopuszczalności egzekucji administracyjnej

3. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji (zobowiązany, wierzyciel, dłużnik zajętej wierzytelności, świadek, organ asystujący, dozorca, pełnomocnik)

4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (różnice pojęciowe: postępowanie egzekucyjne w administracji a egzekucja administracyjna)

5. Tryb i zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej w tzw. formie gabinetowej: egzekucja z pieniędzy, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych)

6. Tryb i zasady stosowania pozostałych środków egzekucyjnych

7. Omówienie formularzy w zakresie egzekucji administracyjnej

8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym (zarzut, wniosek o zwolnienie spod egzekucji, zażalenie, skarga, powództwo ekscydencyjne)

9. Zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

10. Opłaty i koszty postępowania egzekucyjnego

11. Omówienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 14.10.2013 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

1. Nowe uprawnienie wierzyciela dot. żądania wyjaśnień przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wprowadzenie zasady upominania w egzekucji należności pieniężnych na państw członkowskich
i państw trzecich)
2. Aktualizacja tytułów wykonawczych, wygaszanie tytułów wykonawczych, tytuł jednolity, tytuł wykonawczy zmieniony, postępowanie w wypadku utraty tytułu wykonawczego po wszczęciu postępowania – nowe postanowienie wierzycielskie)
3. Nowe zasady ustalania właściwości miejscowej organu egzekucji administracyjnej
4. Zmiana przepisów w zakresie środków prawnych – zwolnienie spod zajęcia
5. Nowy tryb postępowania w wypadku kwestionowania istnienia lub wysokości zobowiązania w postępowaniu przed wierzycielem
6. Nowe zasady prowadzenia postępowania w sprawie złożonych zarzutów
7. Nowa pozycja wierzyciela w zakresie postępowania mającego na celu wstrzymanie czynności lub postępowania egzekucyjnego
8. Zmiany regulacji prawnych w zakresie zawieszenie i umorzenia postępowania egzekucyjnego

Prowadzący:

mgr Arkadiusz Jerzy SPUTOWSKI – prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków  z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 60 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 10 poradników   z zakresu prawa podatkowego (wydanych przez FRDL), trener  i wykładowca FRDL (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz innych firm szkoleniowych. Autor książek: „Komentarz do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego dla producentów rolnych” – wyd. BMK Warszawa 2006 r.; „Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego – wzory kwestionariuszy, testy zgodności” – wyd. ODDK Sp. z.o.o Gdańsk 2008 r.; „Wydatki samorządu terytorialnego Audyt wewnętrzny – wzory kwestionariuszy, testy zgodności” wyd. ODDK Sp. z.o.o Gdańsk 2008 rok, „Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”  – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2009 r.; „Skuteczna likwidacja zaległości podatkowych w gminach. 97 wzorów pism i decyzji  z komentarzem” – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2009 r.. „Stanowienie gminnego prawa podatkowego – wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem”  wyd. Pressom Sp. z.o.o. Wrocław 2010 r. „Postępowanie podatkowe w gminie – 276 wzorów decyzji, postanowień, wezwań i innych pism” – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2010 r. „Audyt utrzymania czystości i porządku w gminach – 65 list kontrolnych” wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2013 r. „Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism” – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o. Gdańsk 2013 r. ISBN 978-83-7804-135-1.

Wiecej informacji:

http://szkolenia-eureka.pl/procedury-egzekucji-administracyjnej-obowiazkow-o-charakterze-pienieznym-jak-skutecznie-egzekwowac-oplate-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

 

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenia opłata odpady komunalne Centrum szkoleń EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres