www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy ? czy przysługuje?

wanda50plus 05 października 2014 Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy ? czy przysługuje?

Zobaczmy przepisy

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi – ojcu dziecka zatrudnionemu  na umowę o pracę. Aktualnie urlop ojcowski  wynosi 2 tygodnie. Należy go wykorzystać jednorazowo, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 10 roku życia (art. 182 [3] K.p.).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 29 ust. 5a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512 (dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku. Powyższe wynika z treści art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Przysługuje on za za każdy dzień kalendarzowy nie wyłaczając niedziel oraz świąt.

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca – ojciec dziecka nie ma prawa do urlopu ojcowskiego, ale ma natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego za jego okres. Warunkiem otrzymania  zasiłku jest opłacanie dobrowolnego  ubezpieczenia chorobowego. Co ważne, niniejsze świadczenie przysługuje bez okresu wyczekiwania  tj. od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek ten ZUS przyznaje  to niezależnie od urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego matki dziecka. Oznacza to, że matka dziecka może korzystać z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z urlopu rodzicielskiego, a ojciec dziecka  w tym czasie z zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy ( art. 48 ust. 1 w pow. z art. 52 ustawy zasiłkowej).

Wniosek do ZUS

Par. 2 ust. 1 pkt 3 i par.  20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 444 ze zm.) reguluje kwestię wymaganej dokumentacji potrzebnej do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Będzie to:

1) zaświadczenie płatnika składek, który prowadzi działalność gospodarczą sporządzone na druku ZUS Z-3b,

2) wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego - w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (druk: ZUS ZAS-34),

3) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpowiednio prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem,

4) oświadczenie ubezpieczonego, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu.

Sprawdż:

Oświadczenie: Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu

Osoba prowadząca firmę  składa niniejszy wniosek do "swojego" oddziału ZUS. Przedsiębiorca nie ma określonego terminu na  złożenie  takiego wniosku. Powinien go złożyć do ZUS przed terminem rozpoczęcia  korzystania z zasiłku macierzynskiego. Nie obowiązuje go w tym przypadku regulacja ustawowa podana w art. 182[3] par. 2 K.p. 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 14a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013.672) w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski przedsiębiorca nie zawiesza prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jeżeli podane tutaj informacje są niewystarczające:

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 182[3] Kodeksu pracy,

- art. 29 ust. 5a , art. 31 ust. 1 i 5,  art. 48 ust. 1, art. 52 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512),

- par. 2 ust. 1 pkt 3 , par. 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. , poz. 444 ze zm.),

- art. 14a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. , poz. 672).

Stan prawny na 5 pażdziernika 2014 roku

 

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza przedsiębiorca zasiłek macierzyński urlop ojcowski
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres