www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a prawo do zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski

wanda50plus 28 września 2013 Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a prawo do zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski

Ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 675) zmienione zostały przepisy działu ósmego Kodeksu pracy w kwestii udzielania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Weszły one w życie w dniu 17 czerwca 2013 roku.

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę, która urodzi dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego ma prawo do urlopu  macierzyńskiego. Z art. 180 par. 1  pkt 1  Kodeksu pracy (dalej: K.p.) przy urodzeniu jednego dziecka podczas jednego porodu wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni.

Po jego wykorzystaniu ma ona prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni, a po jego zakończeniu do 26 - tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Niniejsze urlopy są udzielane na pisemny wniosek pracownika. W przypadku terminowej umowy o pracę  trwają one do czasu jej zakończenia.  

Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia

Pracownica zatrudniona na czas określony, której na podstawie art. 177 par. 3 K.p. pracodawca  z mocy prawa przedłużył dotychczasową umowę o pracę do dnia porodu ma prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. Powyższe wynika z dyspozycji zawartej w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa -  Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512 z pózn. zm. (dalej" ustawa zasiłkowa).

Przez jaki okres

 Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia przysługuje przez:

1)  okres ustalony w art. 180 par. 1 K.p. jako okres urlopu macierzyńskiego,

2)  okres ustalony w  art. 182[1] par. 1 pkt 1 K.p.  jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

3)  okres ustalony w  182[1a] par. 1 K.p. jako okres urlopu rodzicielskiego (art. 29 ust. 5 ustawy zasiłkowej). 

Płatnikiem niniejszych zasiłków po ustaniu zatrudnienia  jest  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonej oddział ZUS.

Konieczne złożenie wniosku przez ubezpieczoną

O wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego ubezpieczona nie musi składać żadnego wniosku.

W celu otrzymania zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz za okres urlopu rodzicielskiego osoba ubezpieczona, która nie jest pracownikiem powinna złożyć w swoim oddziale ZUS odpowiednie wnioski:

1) wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

2) wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.

W jakim terminie

Z wyjaśnienia ZUS wynika że, pisemne wnioski  wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego osoby nie będące pracownikami powinny składać przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku.

Zobacz wzory wniosków:

Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego - wzór
Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego - wzór


Wysokość zasiłku

Zgodnie z art.  31 par. 1 i 2 ustawy zasiłkowej miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Za okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wynosi  60% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa prawna:

 - art. 29 ust. 1, art. 29 ust. 5, art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2010 r., nr 77 poz. 512 z pózn. zm.).

Stan prawny na 28 września 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ustawa zasiłek macierzyński wnioski do ZUS
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1