www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2014 roku

redaktor 16 marca 2014 Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2014 roku

Sprawdż:

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w roku 2014 - w jakim terminie?

Wykaz aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2014 roku zawiera 54 pozycje:

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 13. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 14. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe,
 15. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 16. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 17. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 18. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
 19. ustawa dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 20. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 22. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 23. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 24. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 25. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 26. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 27. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 28. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 29. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 30. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 31. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 32. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 33. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 34. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 35. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 36. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 37. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 38. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 39. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 40. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 41. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 42. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 43. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 44. ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 45. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 46. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
 47. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 48. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 49. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 50. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 51. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 52. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 53. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 54. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zawody prawnicze egzaminy prawnicze akty prawne
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres