www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Wykaz ustaw na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 roku

redaktor 19 marca 2013 Wykaz ustaw na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 roku

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 r.:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 12. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 13. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 14. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 15. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 18. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 19. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 20. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 22. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 23. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 24. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 25. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 26. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 27. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 28. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 30. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 31. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 32. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 33. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 34. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 35. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 36. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 37. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
 38. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
 39. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 40. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 41. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 42. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
 43. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 44. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 45. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 46. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 47. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 48. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 49. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 50. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 51. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: aplikacja notarialna zawody prawnicze akty prawne
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres