www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Zasiłek chorobowy ? komu i w jakiej wysokości przysługuje?

wanda50plus 31 lipca 2011 Zasiłek chorobowy ? komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które na podstawie  art. 4 w powiązaniu z art. 6 Ustawy z dnia 13 pażdziernika  1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) obowiązkowo lub dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Rekompensuje on utracone wynagrodzenie w czasie choroby oraz niezdolności do pracy traktowanej na równi z chorobą (art. 6 ustawy zasiłkowej).

Ile wynosi okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni. W przypadku, gdy ubezpieczony choruje na  grużlicę (kod chorobowy „D”) lub choroba ma miejsce  w okresie ciąży (kod „B”), wtedy okres zasiłkowy wynosi nie dłużej niż 270 dni.

Co wlicza się do okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego wliczane są okresy niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy (art. 92 K.p.) oraz /lub zasiłek chorobowy. Jest nim także okres  niemożności wykonywania pracy podany w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej a także okresy, kiedy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego ponieważ:

1) niezdolność do pracy spowodowana została przestępstwem lub nadużyciem alkoholu;

2) ubezpieczony został pozbawiony  zasiłku chorobowego z powodu wykonywania pracy w czasie ostatniego zwolnienia lekarskiego.

„Okresem zasiłkowym” są również okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem  ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni (art.9 ust.2 ustawy zasiłkowej).

Wysokość zasiłku chorobowego

Na podstawie art.11 ust. 1 i 1 a ustawy zasiłkowej wysokość zasiłku chorobowego wynosi:

1)      80 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ;

2)      70 % przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia  za okres pobytu w szpitalu;

3)      100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jeżeli niezdolność do pracy:
a) przypada w okresie ciąży,
b) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
c) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w tym również  za okres pobytu w szpitalu.

Ważne!

Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do  33 dnia  niezdolności do pracy  w roku kalendarzowym  w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia  wynosi 80 procent podstawy wymiaru  zasiłku (art. 11 ust. 1b ustawy zasiłkowej).

W jaki sposób ustalany jest  zasiłek  chorobowy

Podstawą  wymiaru zasiłku chorobowego  jest  przeciętne miesięczne wynagrodzenie ( lub przychód ) wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik pracował krócej  niż  12 miesięcy, wówczas stanowi ją  przeciętne  miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. W sytuacji zachorowania pracownika w pierwszym miesiącu zatrudnienia podstawą wymiaru zasiłku chorobowego  jest wynagrodzenie, które uzyskałby, gdyby pracował przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Co istotne, z treści art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej wynika, że wynagrodzeniem miesięcznym pracownika są jego zarobki po odliczeniu potrąconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Jest to zatem  zarobek brutto pracownika  tzn. przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W przypadku osoby nie będącej pracownikiem przychód oznacza kwotę „(...) stanowiąca podstawę wymiaru składek  na ubezpieczenia chorobowe (...) po odliczeniu  kwoty odpowiadającej  13,71% podstawy  wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe” (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).

WAŻNE!

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym  soboty, niedziele, święta, oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Na jakiej podstawie wypłacany jest zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy wypłacany jest się na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Zaświadczenie to wystawiane jest na druku ZUS-ZLA. Ubezpieczony dostarcza go płatnikowi zasiłków (pracodawca, ZUS) nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (art. 62 ustawy zasiłkowej).

Podstawa prawna:

- art. 4 -17,- art. 36 - 38, - art. 48, - art.  62   Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 512)

Stan prawny na 31 lipca 2011 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek zasiłek chorobowy
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres