www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: chilli   »   Porady
PORADY UŻYTKOWNIKA: chilli
 
chilli   |   03 września 2012
Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku przez Urząd Patentowy RP
Kolejną fazą postępowania, po dokonaniu zgłoszenia wynalazku, w sprawie uzyskania patentu, są czynności podejmowane przez Urząd Patentowy RP w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku. Natomiast jest to możliwe dopiero po...
chilli   |   31 sierpnia 2012
Patentowanie programów komputerowych - część I
Patentowanie programów komputerowych jest zagadnieniem nadzwyczaj kontrowersyjnym w prawie patentowym. W rezultacie prowadzi to do licznych publicznych dyskusji w tej kwestii. Jednakże do tej pory nie udało się wypracować...
chilli   |   24 sierpnia 2012
Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część II
Prawa wyłączne wynikające z patentu mogą zostać unieważnione, co w rezultacie prowadzi do uznania tych praw za niebyłe już od samego początku. Z kolei wygaśnięcie patentu jest jednoznaczne z przerwaniem istnienia praw...
chilli   |   24 sierpnia 2012
Rodzaje patentów
Na gruncie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku (dalej pwp) można wyróżnić patenty, patenty dodatkowe oraz zależne. Te ostatnie różnią sie od "zwykłych" tym, że wynalazki nimi chronione...
chilli   |   17 sierpnia 2012
Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część I
Prawa wyłączne wynikające z patentu mogą zostać unieważnione, co w rezultacie prowadzi do uznania tych praw za niebyłe już od samego początku. Z kolei wygaśnięcie patentu jest jednoznaczne z przerwaniem istnienia praw...
chilli   |   17 sierpnia 2012
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część II
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie spraw odnoszących się do ochrony własności przemysłowej.
chilli   |   13 sierpnia 2012
Jak dokonać zgłoszenia wynalazku ?
By móc opatentować konkretny wynalazek należy dokonać jego zgłoszenia. Etap ten jest niezmiernie istotny, bowiem błędne zgłoszenie może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia procesu badania zgłoszonego rozwiązania...
chilli   |   13 sierpnia 2012
Zastrzeżenia patentowe jako element zgłoszenia wynalazku
Elementarną częścią zgłoszenia wynalazku są zastrzeżenia patentowe.


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres