www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Co może zrobić osoba poszkodowana przez firmę Amber Gold?

redaktor 04 września 2012 Co może zrobić osoba poszkodowana przez firmę Amber Gold?

Sprawdż:

 Ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 13 sierpnia  2012 roku  Amber Gold ogłosiła likwidację spółki. Nie wypłaciła jednak  swoim klientom  ulokowanych  w firmie środków wraz z odsetkami.

Ministerstwo informuje

Ministerstwo  Sprawiedliwości przygotowało informacje dla osób pokrzywdzonych wskutek działania firm wykonujących czynności bankowe (parabanki).

Klienci, którzy powierzyli podmiotowi gospodarczemu / znajdującemu się w stanie upadłości lub wnioskującemu o upadłość / środki pieniężne na podstawie zawartych z tym podmiotem umów, mogą dochodzić swoich roszczeń:

a) w ramach postępowania upadłościowego wobec spółki / znajdującej się w stanie upadłości lub wnioskującej o upadłość /

b) w ramach procesu cywilnego i egzekucji sądowej  - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ogłoszenie upadłości spółki

Jeżeli sąd ogłosi upadłość spółki, to wszystkie zobowiązania pieniężne podmiotu gospodarczego wobec jej klientów staną się wymagalne, co oznacza, że wszystkie osoby, które powierzyły spółce swoje pieniądze (nawet wpłacone na lokaty długoterminowe), będą mogły wziąć udział w postępowaniu upadłościowym (sąd ogłoszeniem wezwie wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń) i dochodzić zwrotu swoich należności w ramach tego postępowania (art. 91 Prawo Upadłościowe i Naprawcze): Ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze

Proces cywilny

Klienci spółki mogą dochodzić od niej swoich roszczeń również na drodze procesu cywilnego, z tym, że jeżeli sąd ogłosi upadłość podmiotu gospodarczego, to postępowania toczące się w trybie procesu zostaną zawieszone i będą mogły być podjęte przeciwko syndykowi dopiero wówczas, gdy w postępowaniu upadłościowym dane roszczenie nie zostanie umieszczone na liście wierzytelności.

Korzystając z drogi procesu, wierzyciele mogą albo wytoczyć indywidualne powództwa, albo wnieść pozew zbiorowy na podstawie ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W każdym z tych przypadków mogą też wystąpić już w momencie składania pozwu (a nawet jeszcze wcześniej) z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, co ułatwia zaspokojenie roszczenia. Po uzyskaniu wyroku zasądzającego dochodzoną kwotę, każdy zainteresowany może wystąpić o wszczęcie egzekucji przeciwko spółce na podstawie tego wyroku.

Należy podkreślić, iż również w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze procesu cywilnego, a następnie egzekucji sądowej zasądzonych należności przepisy prawa dają możliwość zaspokojenia wierzyciela nie tylko z majątku, którym aktualnie dysponuje spółka, lecz także z tych przedmiotów majątkowych, które z pokrzywdzeniem wierzycieli zostały wyprowadzone ze spółki.

Skarga pauliańska

Wierzyciel może skorzystać np. z tzw. skargi pauliańskiej, przy pomocy której można uzyskać stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnych spółki, w wyniku których osoby trzecie uzyskały jakąś korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 Kodeksu cywilnego): TYTUŁ X. OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Może to dotyczyć np. wszelkiego rodzaju darowizn czy umów, które przewidywały świadczenie na rzecz osoby trzeciej nieekwiwalentne w stosunku do świadczenia tej osoby na rzecz spółki (np. oczywiście zawyżone wynagrodzenie za usługi). Uznanie takich czynności za bezskuteczne oznacza, że składniki majątkowe, których one dotyczyły, stanowią nadal własność spółki, a zatem, że wierzyciele w toku egzekucji mogą zaspokoić swoje roszczenia wobec spółki także z tych składników.

Pozorność czynności prawnej

Zdaniem ministerstwa wierzyciele spółki mogą wykorzystać także przepisy dotyczące tzw. pozorności czynności prawnej (art. 83 Kodeksu cywilnego): Dział IV WADY OŚWIADCZEŃ WOLI

Pozorna czynność prawna jest nieważna. Jeśli więc spółka, w celu wyprowadzenia z niej majątku, zawierała z określonymi osobami (np. członkiem swego zarządu) umowy o charakterze pozornym (np. pozorne sprzedaże, pozorne umowy o świadczenie usług), to można uzyskać w sądzie ustalenie nieważności takich czynności.

Inne wyjście

W przypadku gdyby egzekucja prowadzona w ramach postępowania upadłościowego lub okazała się bezskuteczna, istnieje możliwość dochodzenia należności wobec spółki od członków jej zarządu (art. 299 k.s.h.) : Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15

Istnieje także możliwość dochodzenia przez klientów podmiotu gospodarczego od członków jej zarządu odszkodowania na zasadach ogólnych, tj. przede wszystkim na podstawie art.415 Kodeksu cywilnego dotyczącego tzw. odpowiedzialności deliktowej. TYTUŁ VI CZYNY NIEDOZWOLONE

Odpowiedzialność ta uwarunkowana jest wykazaniem szkody poniesionej przez daną osobę, bezprawnego działania członka zarządu oraz związku przyczynowego pomiędzy tym działaniem a szkodą.

Ministerstwo informuje o tym, że przeciwko prezesowi spółki toczy się postępowanie karne obejmujące kilka zarzutów. Gdyby w wyniku tego postępowania prezes spółki został uznany za winnego np. oszustwa popełnionego na szkodę klientów podmiotu gospodarczego, to takie orzeczenie znacznie ułatwiłoby klientom spółki dochodzenie odszkodowania od prezesa na podstawie przepisów o odpowiedzialności deliktowej.

Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl

Stan prawny na 3 września 2012 roku
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Amber Gold parabanki pozew zbiorowy ostrzeżenia publiczne
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres