www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Obowiązki pracodawcy i pracownika   »   Informacja o warunkach zatrudnienia na umowę o pracę zawartą na czas określony z pracodawcą, u którego obowiązuje Regulamin pracy - omówienie wzoru ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawa pracy

wanda50plus 16 maja 2011 Informacja o warunkach zatrudnienia na umowę o pracę zawartą na czas określony z pracodawcą, u którego obowiązuje Regulamin pracy - omówienie wzoru ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawa pracy

Co zawiera  Informacja o warunkach zatrudnienia  podana  ze wskazaniem  odpowiednich przepisów prawa pracy

Informacja  o warunkach pracy przy zatrudnieniu terminowym  u pracodawcy u którego obowiązuje Regulamin Pracy zawiera:

1) 
nazwę adres pracodawcy;
2) miejscowość i datę;
3) imię i nazwisko pracownika;
4) tytuł pisma: Informacja o warunkach zatrudnienia;
5) informację o warunkach pracy (art. 29 par.3 K.p.):
·  o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
·  o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
·  o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
·  o obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
·  o układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty;
6) potwierdzenie zapoznania się pracownika  z informacjami o warunkach  zatrudnienia (data i czytelny podpis  pracownika);
7) podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w jego imieniu.

Na czym polega podanie przez pracodawcę  informacji warunkach zatrudnienia ze wskazaniem  odpowiednich przepisów prawa pracy

Pracodawca podaje zakres informacji o warunkach pracy, które wynikają z art.29 par.3 K.p. Nie opisuje ich, tylko wskazuje odpowiednie przepisy prawa pracy w zakresie:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy: art. 129 par.1 Kodeksu pracy;
2) częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę: art. 85 par.1 i par. 2 Kodeksu pracy;
3) wymiaru  przysługującego urlopu wypoczynkowego: art.153 Kodeksu pracy, art. 154 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy;
4) okresu wypowiedzenia umowy o pracę: art.33 Kodeksu pracy;
5) układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty: (pełna nazwa układu zbiorowego pracy, data jego uchwalenia, nazwa stron  układu).

Odesłanie do przepisów prawa pracy

Przepisy prawa pracy o których jest mowa w art. 29 par. 3[1]K.p. to nie tylko  artykuły, paragrafy i punkty zawarte w Kodeksie pracy. W świetle art. 9 par. 1  K.p. są nimi również między  innymi postanowienia  układów zbiorowych pracy oraz regulaminów pracy. W przypadku gdy dany warunek zatrudnienia (np. częstotliwość wypłaty wynagrodzenia  za pracę) lub uprawnienie (np. większy  niż ustawowy wymiar urlopu wypoczynkowego) wymienione w tym przepisie ma swoje uregulowanie  np. w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, wtedy pracodawca w informacji odsyła do tego dokumentu wewnątrzzakładowego a nie do przepisów Kodeksu pracy.

Ważne!

W przypadku, gdy pracownik zostaje zatrudniony u pracodawcy  w trakcie roku kalendarzowego, wtedy  przysługuje mu:

1) urlop proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego lub
2) urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.
W  niniejszej Informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca  musi  podać odpowiednie przepisy prawa pracy  w kwestii wymiaru urlopu wypoczynkowego.  

Pisemne potwierdzenie  

Pracownik potwierdza na piśmie  zapoznanie  się z Informacją o warunkach zatrudnienia. Jeden egzemplarz formularza  pracownik otrzymuje dla siebie, drugi zaś  pracodawca  umieszcza w części B jego akt osobowych (par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz.286).

Podstawa prawna:

- art.29 par.3-3[1] K.p.;
- par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz.286)

Stan prawny na 15 maja 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pracodawca pracownik zatrudnienie
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres