www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Emerytury / OFE   »   Kapitał początkowy - sposób wyliczenia.

redakcja 17 grudnia 2010 Kapitał początkowy - sposób wyliczenia.

Jest to teoretyczne odtworzenie składek na ubezpieczenia społeczne sprzed 1999 r., tj. przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku ewidencjonowania przez ZUS składek każdej indywidualnej osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu.

Przed styczniem 1999 r. obowiązywały inne niż obecnie zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i składki te nie były ewidencjonowane na indywidualnych kontach, jak to ma miejsce teraz. Ustalenie kapitału początkowego służyło, zatem uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości emerytury także okresu podlegania ubezpieczeniu przed wprowadzeniem reformy. Okresy składkowe i nieskładkowe ubezpieczenia, które przypadały na okres poprzedzający reformę, zostały przeliczone na kwotę kapitały początkowego na zasadach określonych w art. 173-175 ustawy o e.r. z FUS.[1]

Obliczenie kapitału początkowego było operacją jednorazową. ZUS miał na to pięć lat, tj. do końca 2003 roku. Kapitał początkowy ustalany został na dzień 1 stycznia 1999 r. niezależnie od tego, kiedy do ZUS przesłany został wniosek o jego ustalenie. Data złożenia wniosku o ustalenie kapitału początkowego nie miała także wpływu na sposób jego ustalenia. Art. 173 ust. 6a u. o e.r. z FUS daje gwarancję, iż kapitał początkowy, ewidencjonowany na koncie ubezpieczonego, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji nie może ulec obniżeniu.

Kapitał stanowił równowartość kwoty hipotetycznej emerytury ustalonej na dzień 1 stycznia 1999r., a następnie pomnożono te kwotę przez wyrażoną w miesiącach średnią dalszą długość życia dla osób w wieku 62 lat ( wspólnie dla kobiet i mężczyzn).[2]

Według tabel ogłoszonych 25 marca 1999 r. przez Prezesa GUS średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w wieku 62 lat na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosiły 209 miesięcy (M.P. 99 nr 12, poz. 173).

Kwota kapitału początkowego zależy od:
- długości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych
( przebytych przed 1 stycznia 1999r.),
- podstawy wymiaru, do ustalenia, której przyjmowane jest wynagrodzenie ( dochód)
- współczynnika p

Obliczania kapitału początkowego składa się z trzech części:

1)  Część uzależniona od uwzględnionych okresów składkowych

Okresy składkowe (przebyte przed 1999 r.) liczone są po 1, 3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy).

2) Część uzależniona od uwzględnionych okresów nieskładkowych

Okresy nieskładkowe (przebyte przed 1999 r.) liczone są po 0, 7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy).

1) Część socjalna

Część socjalną kapitału początkowego ustala się przy uwzględnieniu 24% kwoty bazowej oraz współczynnika p - proporcjonalnego do wieku i stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych) osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. Dla wszystkich ubezpieczonych przyjęto taką samą kwotę bazową, czyli 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z II kwartału 1998 r., tj. 1220, 89 zł. 

Do ustalenia tzw. części socjalnej teoretycznej emerytury stosuje się wzór, według którego oblicza się współczynnik proporcjonalny do wieku oraz stażu ubezpieczeniowego[3]:

Źródło: Ustawa o emeryturach i rentach z FUS, art. 174 ust.8

gdzie:
p - współczynnik; nie może być wyższy od 100%, jest zaokrąglany do setnych części procentu,

wiek ubezpieczonego - oznacza wiek w dniu 31.12.1998 r., określony w pełnych latach, a jeżeli w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony miał więcej niż 6 miesięcy ponad wiek ustalony w latach, przyjmuje się pełne lata po zaokrągleniu w górę,

wiek emerytalny - oznacza 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

staż ubezpieczeniowy – to udowodnione do dnia 31.12.1998 r. okresy składkowe i nieskładkowe (w pełnych latach), a jeżeli w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy stażu ponad pełne lata - staż ten zaokrągla się w górę,

wymagany staż - oznacza 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

18       - oznacza wiek przyjęty, jako początek aktywności zawodowej.

Jeżeli w dniu objęcia po raz pierwszy ubezpieczeniem społecznym ubezpieczony nie miał ukończonych 18 lat, współczynnik p oblicza się według powyższego wzoru, z tym, że liczbę 18 zastępuje się faktycznym wiekiem (np. 16 lub 17 lat), w którym powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego.[4]


[1] J. Skoczyński, Ustalanie kapitału początkowego ubezpieczonego w ubezpieczeniu emerytalnym, PiZS 2001, nr 1, str. 31
[2] I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia Społeczne, tom 2… op. cit., str. 153
[3] I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia Społeczne, tom 2…op.cit., str. 153
[4] B. Markowska, Ustalanie kapitału początkowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. str. 35-36

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: OFE system emerytalny
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1586    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres