www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone - patologia w czystej postaci

mariusz.szaszor 14 kwietnia 2012 Klauzule niedozwolone - patologia w czystej postaci

Problematyczna instytucja 

Instytucja tzw. "kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych" miała w zamyśle ustawodawcy służyć ochronie interesów konsumentów jako słabszej strony stosunków gospodarczych. W rzeczywistości instytucja ta stała się maszynką do robienia pieniędzy przez tzw "stowarzyszenia ochrony praw konsumentów" ktore masowo wytaczają powództwa przedsiębiorcom.

Łatwe pieniądze

Powództwa te w większości przypadków wytaczane są tylko i wyłącznie w celu łatwego zarobku ( zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ) Na domiar złego stowarzyszenia sporządzają pozew do każdego niezgodnego z prawem postanowienia regulaminu. Rekordziści otrzymali po kilkanaście pozwów ! Każdy pozew zawiera oczywiście wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów co łącznie daje spore sumy. Jednym słowem patologia !  

Sprawdź również :  
Jak bronić się przed pozwami z Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zjawisko nasila się 

Skala tego zjawiska zaniepokoiła nawet posłów, którzy wielokrotnie interpelowali w tej sprawie ( przykładowo : interpelacja nr 17394 w sprawie niejasności przepisów regulujących postępowanie sądowe i administracyjne dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych w obrocie z udziałem konsumentów; Interpelacja nr 17394 ....)

Rząd nie widzi problemu 

Niestety stanowisko naszego rządu wyrażone w odpowiedziach sporządzonych przez przedstawicieli poszczególnych resortów do których kierowane były zapytanie jest jednoznaczne - nie ma potrzeby zmian. Rząd Platformy Obywatelskiej daje jasno do zrozumienia, że nie obchodzi ich los przedsiębiorców, którzy w przeciwieństwie do urzędników muszą sami zapracować na swoje pensje. 

Jak wygląda procedura 

Zgodnie z art. 47938 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), zwanej dalej K.p.c., powództwo w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo może wytoczyć także organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawdź również : 
Pozew o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - przykładowy wzór

Prawo działa wstecz ? 

Co ciekawe na mocy art. 47939 K.p.c. z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone uprawniony podmiot może wystąpić także wtedy, gdy pozwany przedsiębiorca zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło 6 miesięcy. Ponadto zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powództwa, stosowania zaskarżonego postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg postępowania sądowego w tym zakresie (art. 47940 K.p.c.).

Właściwy sąd 

Sądem właściwym w ww. sprawach jest Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 47936 K.p.c.). Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi, na podstawie tych wyroków, jawny rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (art. 47945 § 1-3 K.p.c.).

Jak powinno być

Coraz częściej słyszy się głosy, że powództwo o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone powinno być mozliwe po uprzednim wysłaniu do przedsiębiorcy wezwanie do zaniechania naruszeń ( wezwanie do usunięcia niezgodnych z prawem postanowień ) Takie rozwiązanie ukróciłoby dzisiejszą patologię. 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: UOKIK klauzule abuzywne klauzule niedozwolone
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres